Kancelaria

Czynna:
- poniedziałek, wtorek, środa: od 17:00 do 18:00
- czwartek: od 8:30 do 9:30
- piątek: od 17:00 do 18:00

Sprawy przedślubne: czwartek: o 19:30
(w wakacje: piątek o 19:30)

Sprawy pogrzebowe: także poza w/w godzinami

Proboszcz (rozmowy): piątek od 17:00 do 18:00
- wymagane uzgodnienie terminu np. telefoniczne

Nieczynna:
w święta państwowe, w dni paschalne i w odpust

Porządek Mszy św.
Kancelaria
Kontakt

Wiadomości

Msza św. i nabożeństwo o uzdrowienie
2017-09-11 16:55:20

MSZA  ŚW.  I  NABOŻEŃSTWO  O  UZDROWIENIE

Zapraszamy na Mszę św. i nabożeństwo o uzdrowienie,
które odbędą się w naszym kościele pw. NMP Matki Kościoła w Gliwicach Sikorniku
w dn. 21. września (czwartek) o godz. 18:30

okazja do sakramentu pokuty i pojednania (w dolnym kościele)
zawsze w powyższe dni, tylko przed Mszą św. od 18:00 do 18:30

Chór parafialny
2017-05-03 12:14:49

Zapraszamy na próby chóru, które odbywają się w czwartki o godz. 19:15 w domu katechetycznym, w sali nr 2, na 1. piętrze. Zapraszamy także mężczyzn.

Odbywają się raz w tygodniu w czwartki około dwugodzinne próby pod fachową opieką dyrygenta, P. Adama Żaka.

Zapraszamy.

I. Synod Diecezji Gliwickiej
2017-09-17 23:12:38


Od 25. marca, trwa I. Synod Diecezjalny.

Więcej informacji o synodzie na: www.synodgliwice.pl

   Dotychczasowe konsultacje dotyczyły tematów:
1.    Duszpasterstwo małżeństw i rodzin w naszej diecezji, dekanacie i naszej parafii
2.    Liturgia i muzyka w naszej diecezji, dekanacie i naszej parafii
3.    Misje Kościoła w naszej diecezji, dekanacie i naszej parafii
4.    Kościół Gliwicki wobec kultury i sztuki chrześcijańskiej
5.    Duchowieństwo w parafii, dekanacie i diecezji
6.    Działalność charytatywna w parafii, dekanacie i diecezji

Aktualnie prosimy Parafian o przekazywanie osobom z zespołu synodalnego lub nadsyłanie na parafialne e - mail’ owe adresy - uwag i propozycji na poniższy temat: temat: Sprawy duszpasterskie – posługa sakramentów; grupy apostolskie; ruchy i stowarzyszenia; zaangażowanie świeckich w parafii; nowa ewangelizacja

Spotkanie zespołu synodalnego - odbędzie się - 28.09.2017 o godz. 20:00

Modlę się słowem Bożym...
2015-04-28 12:02:33

'Biblii nie powinno się czytać, tylko ją przeżywać' (Roman Brandstaetter).

Zajmij się słowem Bożym, a wtedy Ono zajmie się tobą! To nie ty czytasz Biblię, to Bóg czyta ją tobie.

JAK CZYTAĆ BIBLIĘ? JAK MODLIĆ SIĘ SŁOWEM BOŻYM ?

  •     WYBIERZ dowolny fragment w Biblii (Nowego Testamentu) wyrywkowo lub po kolei, jeden akapit (kilka wersów); na początku możesz wybrać księgi łatwiejsze w odbiorze (np. Ewangelię wg św. Łukasza, potem listy św. Jana, Piotra, Jakuba, Judy, pozostałe Ewangelie, listy św. Pawła Ef, Kol,...); i czytaj jak najczęściej, przynajmniej raz w tygodniu!

I. Komunia Święta dzieci - 2017
2017-06-01 20:26:28

W dniu 21. maja br., podczas Mszy św. sprawowanej o godzinie 9:00, 64. dzieci po raz pierwszy przystąpiło do pierwszej Komunii Św.
Dziękujemy rodzicom, chrzestnym, babciom i dziadkom, ks. proboszczowi, ks. Sebastianowi i katechetkom, m. in. Paniom Marii i Irenie, za wszelki trud włożony w to dzieło. Dzieciom życzymy, aby często przystepując do Komunii Św., przy wsparciu otoczenia, współpracowały z łaską Bożą oraz dojrzewały do głębi życia słowem Bożym i w łasce Bożej.

zdjęcia, zob. zakładka / Galeria

Bierzmowanie - 2017
2017-03-15 22:54:04

   W poniedziałek, 13. marca o godz. 18:00,  w kościele na Trynku, była sprawowana Msza św. połączona z udzielaniem Sakramentu Bierzmowania. Ks. Infułat Konrad Kołodziej udzielił go młodzieży i dorosłym z parafii na Trynku i z naszej. Sakrament ten przyjęły 24 osoby z naszej parafii.
   Dziękujemy młodzieży, także rodzicom, chrzestnym (świadkom), ks. Arturowi i ks. Przemysławowi, katechetom i animatorom za wszelki trud włożony w to dzieło. Bierzmowanym życzymy, aby na trwale współpracując z łaską Bożą dojrzewali do głębi życia wiarą.

strony: 1

Beatrice Dufour, Wspólnota Emmanuel we Francji

Środa XXV tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie obowiązkowe Świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

ww
ww
Strona przystosowana do przeglądarek: Internet Explorer 8, Firefox 3.5 i wyżej, Opera 10 i wyżej