Kancelaria

Czynna:
- poniedziałek, wtorek, środa: od 17:00 do 18:00
- czwartek: od 8:30 do 9:30
- piątek: od 17:00 do 18:00

Sprawy przedślubne: czwartek: o 19:30
(w wakacje: piątek o 19:30)

Sprawy pogrzebowe: także poza w/w godzinami

Proboszcz (rozmowy): piątek od 17:00 do 18:00
- wymagane uzgodnienie terminu np. telefoniczne

Nieczynna:
w dni paschalne, w odpust i w święta państwowe

Porządek Mszy św.
Kancelaria
Kontakt

Nasza parafia - kancelaria

Kancelistka: Klatka Jolanta

tel. 32  232 58 38 w. 26 (nr wewn. tylko w godzinach urzędowania)

GODZINY  URZĘDOWANIA:

Kancelaria czynna:

 • poniedziałek: od 17:00 do 18:00
 • wtorek:  od 17:00 do 18:00
 • środa:   od 17:00 do 18:00
 • czwartek: od 8:30 do 9:30
 • piątek:   od 17:00 do 18:00
  w dniach odwiedzin duszpasterskich ("kolędy"): sprawy związane z sakramentami - tylko w czwartki od 8:30 do 9:30 i soboty od 8:30 - 9:00
 • zapowiedzi przedmałżeńskie: dostarczenie celem ich wygłoszenia (także odebrania po ich wygłoszeniu) - każdego dnia w godzinach urzędowania
 • sprawy przedślubne: czwartki o godz. 19:30 (w wakacje: piątki o godz. 19:30)
 • sprawy pogrzebowe:  także poza w/w godzinami (zobacz informacje poniżej)

Proboszcz (rozmowy): piątki od 17:00 do 18:00  - konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu (np. telefoniczne, e-mail' owe)

Kancelaria nieczynna:

 w soboty i niedziele oraz w święta państwowe, w dni paschalne i w dniu odpustu (tj. w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Św.).

Jeżeli Państwo są nowymi parafianami, zgłoszenie swej przynależności do naszej wspólnoty prosimy dokonać w kancelarii parafialnej lub w zakrystii kościoła (z wypełnionym poniżej kwestionariuszem) albo o przesłaniem go drogą elektroniczną.

Proszę pobrać poniższy kwestionariusz (wybrać jeden z poniższych formatów):


WAŻNIEJSZE INFORMACJE

Sprawy dotyczące udzielania sakramentów - są załatwiane wyłącznie przez duszpasterzy podczas w/w  godzin urzędowania kancelarii (wyjątek: w okresie tzw. kolędy - tylko w czwartki i soboty od godz. 8:30 do 9:30 lub w innym terminie, ale uzgodnionym np. telefonicznie z duszpasterzem).

Sprawy związane z ceremonią pogrzebu - są załatwiane także poza w/w godzinami. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

Chrzest
Wymagane dokumenty:
- świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
- dokumenty tożsamości rodziców
- dokument potwierdzajacy przyjęcie sakramentu małżeństwa np. związku konkordatowego (jeżeli miało to miejsce poza naszą parafią)
- dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, stan cywilny, adres zamieszkania, a nie zameldowania)
- zaświadczenie od chrzestnych z parafii zamieszkania (nie zameldowania), że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego (świadkiem chrztu może być wyłącznie o osoba innego wyznania chrześciajńskiego); dostarcza się na katechezie przedchcielnej lun najpóźniej na 10 minut przed Mszą św., podczas której udzielany jest chrzest

Zaświadczenie dla parafian z naszej wspólnoty, o zdolności do pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej - uzyskuje się wyłącznie (!) po osobistym zgłoszeniu się u duszpasterza w kancelarii; uczniowie, ponadto po okazaniu zaświadczenia (opinii) z uczestnictwa w katechezie szkolnej  od swojego katechety.
zob. więcej: NASZA PARAFIA / SAKRAMENTY/ CHRZEST / ...


Eucharystia
I
ntencje mszalne - rezerwacje terminów na rok 2020  są przyjmowane w kancelarii w godzinach urzędowania; na rok 2021 będą przyjmowane począwszy od:

 • intencje z okazji okrągłych rocznic zawarcia sakramentu małżeństwa i urodzin - 19. i 20. października 2020 r.; pozostałe intencje - od 21. października 2020 r.
 • Istnieje możliwość rezerwacji terminu intencji Mszy św. "Gregoriańskich"; aktualnie na 2020 r. brak jest wolnych terminów. Możliwa jest rezerwacja na 2021 r. - na miesiące luty lub grudzień 201 r., ale tylko na godziny ranne.

       Można bez ograniczeń  zamawiać intencje mszalne do Mszy św. zbiorowej (tzn. więcej intencji na jednej Mszy św.) sprawowanej w czwartki (z wyjątkiem świąt) o godz. 18:30 (a w adwencie: o 17:30) oraz z okazji jubileuszy ślubnych sprawowanej w 1. niedziele miesiąca i drugie święto Bożęgo Narodzenia i Wielkanocy o godz. 12:00 .

Sakrament Małżeństwa
Termin zaślubin: można ustalić (zarezerwować) na wiele miesięcy przed ślubem, minimum na 3 miesiące przed planowaną datą
Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii z ponizszymi dokumentami w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego, najpóźniej na 3 miesiące przed planowaną datą zaślubin.
 
Wymagane dokumenty:
- dokumenty tożsamości
- świadectwa chrztu św. (ważne jest 6 miesięcy od daty wystawienia do daty ślubu)
- świadectwa ukończenia nauki religii w zakresie szkoły średniej (świadectwo kościelne)
- dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego: gdy zawarto związek cywilny - tj. dokument stwierdzający fakt z USC; gdy będzie związek konkordatowy - dokument z USC o stanie wolnym (ważny 6 miesiący od daty wystawienia do daty ślubu)

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa:
zob. więcej: NASZA PARAFIA / SAKRAMENTY/ MAŁŻEŃSTWO / ...
 

O sakramentach - więcej informacji można znaleźć na stronach w zakładce "SAKRAMENTY".

Sprawy dotyczące ceremonii pogrzebu
: termin obrzędu pogrzebu ustala się najpierw z duszpasterzami (można telefonicznie); przy zgłoszeniu osoby zmarłej okazywany jest dokument zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego oraz poświadczenie o przyjętych przez nią przed śmiercią sakramentów (jeżeli miało to miejsce poza naszą parafią).
Jeżeli pogrzeb ma się odbyć poza parafią ostatniego zamieszkania (nie zameldowania), uzyskuje się zgodę na przeniesienie ceremonii z naszej parafii (okazuje się dokument zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego).
Jeżeli osoba zmarła mieszkała poza naszą parafią, a ceremonia pogrzebu ma się odbyć w naszej parafii, również okazuje się zgodę przeniesienia z parafii ostatniego jej miejsca zamieszkania (okazuje się dokument zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego).

Obrzędy pogrzebowe w naszej parafii są odprawiane  o ustalonej godzinie w kaplicy pogrzebowej, natomiast Msza św.  w intencji osoby zmarłej jest celebrowana w kościele parafialnym w dniu pogrzebu zasadniczo o godz. 7:30 (wyjątek: w pierwsze soboty miesiąca i w adwencie - o godz. 8:30).

Po pogrzebie, wdzięczność okazywana osobie zmarłej nakazuje, by pomóc jej otaczając ją ofiarowaniem w jej intencji Mszy św., przyjęciem Komunii Św. i pamięcią modlitewną poprzez m. in. następujace sposoby:
 * Msze św. w 30 dzień po śmierci
 * Msze św. w rocznicę śmierci
 * Msze św. w innych terminach (np. ze wspomnieniem w dniu jej imienin, urodzin)
 * Msza św. tzw. "Gregoriańska"
 * Modlitwa wstawiennicza (tzw. „wypominki”) podczas wieczornych nabożeństw od 1. do 8. listopada.

Warto pamiętać, że chrześcijański obrzęd pogrzebu nie przysługuje nieochrzczonym oraz tym osobom, które świadomie i dobrowolnie zerwały łączność z Kościołem lub zmarły bez pojednania z Bogiem w gorszących okolicznościach, albo z pogardą dla wiary Kościoła, Jego nauczania uparcie i świadomie odmawiając przyjęcia sakramentów.

Księgi metrykalne - chrztów, ślubów i zgonów parafia prowadzi od początku jej istnienia, tj. od końca sierpnia 1988 r.

Abp Józef Michalik

XXX Niedziela okresu zwykłego

ww
ww
Strona przystosowana do przeglądarek: Internet Explorer 8, Firefox 3.5 i wyżej, Opera 10 i wyżej