Kancelaria

Czynna:
- poniedziałek, wtorek, środa: od 17:00 do 18:00
- czwartek: od 8:30 do 9:30
- piątek: od 17:00 do 18:00

Sprawy przedślubne: czwartek: o 19:30
(w wakacje: piątek o 19:30)

Sprawy pogrzebowe: także poza w/w godzinami

Proboszcz (rozmowy): piątek od 17:00 do 18:00
- wymagane uzgodnienie terminu np. telefoniczne

Nieczynna:
w święta państwowe, w dni paschalne i w odpust

Porządek Mszy św.
Kancelaria
Kontakt

Nasza parafia > historia

Patronka naszej Parafii - NMP Matka Kościoła


A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
(J 19, 25 - 27)

Św. Konrad z Parzham - relikwie świętego w ołtarzu


Miłosierny Boże, Ty zechciałeś w swojej dobroci przez św. Konrada otwierać przed wiernymi bramy Twego miłosierdzia, pokornie Cię prosimy, spraw, abyśmy w służeniu bliźnim odznaczali się duchem jego ubóstwa i pokorą serca. Przez naszego Pana Jezusa, który żyje i króluje w jedności Ducha św., Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Rys historyczny


   Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła swymi korzeniami sięga przełomu lat 60. i 70. dwudziestego wieku. W związku z rozwojem osiedla Sikornik pojawiła się potrzeba budowy nowej świątyni. Zmierzające w tym celu działania podjęto już w 1973 roku. Wnioski o zgodę na budowę były przez władze oddalane.

Ks. Jan Kaczkowski

Czwartek XXXII tygodnia okresu zwykłego

ww
ww
Strona przystosowana do przeglądarek: Internet Explorer 8, Firefox 3.5 i wyżej, Opera 10 i wyżej