Kancelaria

Czynna:
- poniedziałek, wtorek, środa: od 17:00 do 18:00
- czwartek: od 8:30 do 9:30
- piątek: od 17:00 do 18:00

Sprawy przedślubne: czwartek: o 19:30
(w wakacje: piątek o 19:30)

Sprawy pogrzebowe: także poza w/w godzinami

Proboszcz (rozmowy): piątek od 17:00 do 18:00
- wymagane uzgodnienie terminu np. telefoniczne

Nieczynna:
w dni paschalne, w odpust i w święta państwowe

Porządek Mszy św.
Kancelaria
Kontakt

Nasza parafia - kancelaria

Kancelistka: Klatka Jolanta

tel. 32  232 58 38 w. 26 (nr wewn. tylko w godzinach urzędowania)

GODZINY  URZĘDOWANIA:

Kancelaria czynna:

 • poniedziałek: od 17:00 do 18:00
 • wtorek:  od 17:00 do 18:00
 • środa:   od 17:00 do 18:00
 • czwartek: od 8:30 do 9:30
 • piątek:   od 17:00 do 18:00
  w dniach odwiedzin duszpasterskich ("kolędy"): sprawy związane z sakramentami - tylko w czwartki od 8:30 do 9:30 i soboty od 8:30 - 9:00
 • zapowiedzi przedmałżeńskie: dostarczenie celem ich wygłoszenia (także odebrania po ich wygłoszeniu) - każdego dnia w godzinach urzędowania
 • sprawy przedślubne: czwartki o godz. 19:30 (w wakacje: piątki o godz. 19:30)
 • sprawy pogrzebowe:  także poza w/w godzinami (zobacz informacje poniżej)

Proboszcz (rozmowy): piątki od 17:00 do 18:00  - konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu (np. telefoniczne, e-mail' owe)

Kancelaria nieczynna:

 w soboty i niedziele oraz w święta państwowe, w dni paschalne i w dniu odpustu (tj. w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Św.).

Jeżeli Państwo są nowymi parafianami, zgłoszenie swej przynależności do naszej wspólnoty prosimy dokonać w kancelarii parafialnej lub w zakrystii kościoła (z wypełnionym poniżej kwestionariuszem) albo o przesłaniem go drogą elektroniczną.

Proszę pobrać poniższy kwestionariusz (wybrać jeden z poniższych formatów):


WAŻNIEJSZE INFORMACJE

Sprawy dotyczące udzielania sakramentów - są załatwiane wyłącznie przez duszpasterzy podczas w/w  godzin urzędowania kancelarii (wyjątek: w okresie tzw. kolędy - tylko w czwartki i soboty od godz. 8:30 do 9:30 lub w innym terminie, ale uzgodnionym np. telefonicznie z duszpasterzem).

Sprawy związane z ceremonią pogrzebu - są załatwiane także poza w/w godzinami. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

Chrzest
Wymagane dokumenty:
- świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
- dokumenty tożsamości rodziców
- dokument potwierdzajacy przyjęcie sakramentu małżeństwa np. związku konkordatowego (jeżeli miało to miejsce poza naszą parafią)
- dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, stan cywilny, adres zamieszkania, a nie zameldowania)
- zaświadczenie od chrzestnych z parafii zamieszkania (nie zameldowania), że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego (świadkiem chrztu może być wyłącznie o osoba innego wyznania chrześciajńskiego); dostarcza się na katechezie przedchcielnej lun najpóźniej na 10 minut przed Mszą św., podczas której udzielany jest chrzest

Zaświadczenie dla parafian z naszej wspólnoty, o zdolności do pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej - uzyskuje się wyłącznie (!) po osobistym zgłoszeniu się u duszpasterza w kancelarii; uczniowie, ponadto po okazaniu zaświadczenia (opinii) z uczestnictwa w katechezie szkolnej  od swojego katechety.
zob. więcej: NASZA PARAFIA / SAKRAMENTY/ CHRZEST / ...


Eucharystia
I
ntencje mszalne - rezerwacje terminów na rok 2020  są przyjmowane w kancelarii w godzinach urzędowania; na rok 2021 będą przyjmowane począwszy od:

 • intencje z okazji okrągłych rocznic zawarcia sakramentu małżeństwa i urodzin - 19. i 20. października 2020 r.; pozostałe intencje - od 21. października 2020 r.
 • Istnieje możliwość rezerwacji terminu intencji Mszy św. "Gregoriańskich"; aktualnie na 2020 r. brak jest wolnych terminów. Możliwa jest wstępna ich rezerwacja na 2021 r. - ale tylko na godziny ranne, na miesiące luty lub grudzień.

       Można bez ograniczeń  zamawiać intencje mszalne do Mszy św. zbiorowej (tzn. więcej intencji na jednej Mszy św.) sprawowanej w czwartki (z wyjątkiem świąt) o godz. 18:30 (a w adwencie: o 17:30) oraz z okazji jubileuszy ślubnych sprawowanej w 1. niedziele miesiąca i drugie święto Bożęgo Narodzenia i Wielkanocy o godz. 12:00 .

Sakrament Małżeństwa
Termin zaślubin: można ustalić (zarezerwować) na wiele miesięcy przed ślubem, minimum na 3 miesiące przed planowaną datą
Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii z ponizszymi dokumentami w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego, najpóźniej na 3 miesiące przed planowaną datą zaślubin.
 
Wymagane dokumenty:
- dokumenty tożsamości
- świadectwa chrztu św. (ważne jest 6 miesięcy od daty wystawienia do daty ślubu)
- świadectwa ukończenia nauki religii w zakresie szkoły średniej (świadectwo kościelne)
- dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego: gdy zawarto związek cywilny - tj. dokument stwierdzający fakt z USC; gdy będzie związek konkordatowy - dokument z USC o stanie wolnym (ważny 6 miesiący od daty wystawienia do daty ślubu)

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa:
zob. więcej: NASZA PARAFIA / SAKRAMENTY/ MAŁŻEŃSTWO / ...
 

O sakramentach - więcej informacji można znaleźć na stronach w zakładce "SAKRAMENTY".

Sprawy dotyczące ceremonii pogrzebu
: termin obrzędu pogrzebu ustala się najpierw z duszpasterzami (można telefonicznie); przy zgłoszeniu osoby zmarłej okazywany jest dokument zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego oraz poświadczenie o przyjętych przez nią przed śmiercią sakramentów (jeżeli miało to miejsce poza naszą parafią).
Jeżeli pogrzeb ma się odbyć poza parafią ostatniego zamieszkania (nie zameldowania), uzyskuje się zgodę na przeniesienie ceremonii z naszej parafii (okazuje się dokument zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego).
Jeżeli osoba zmarła mieszkała poza naszą parafią, a ceremonia pogrzebu ma się odbyć w naszej parafii, również okazuje się zgodę przeniesienia z parafii ostatniego jej miejsca zamieszkania (okazuje się dokument zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego).

Obrzędy pogrzebowe w naszej parafii są odprawiane  o ustalonej godzinie w kaplicy pogrzebowej, natomiast Msza św.  w intencji osoby zmarłej jest celebrowana w kościele parafialnym w dniu pogrzebu zasadniczo o godz. 7:30 (wyjątek: w pierwsze soboty miesiąca i w adwencie - o godz. 8:30).

Po pogrzebie, wdzięczność okazywana osobie zmarłej nakazuje, by pomóc jej otaczając ją ofiarowaniem w jej intencji Mszy św., przyjęciem Komunii Św. i pamięcią modlitewną poprzez m. in. następujace sposoby:
 * Msze św. w 30 dzień po śmierci
 * Msze św. w rocznicę śmierci
 * Msze św. w innych terminach (np. ze wspomnieniem w dniu jej imienin, urodzin)
 * Msza św. tzw. "Gregoriańska"
 * Modlitwa wstawiennicza (tzw. „wypominki”) podczas wieczornych nabożeństw od 1. do 8. listopada.

Warto pamiętać, że chrześcijański obrzęd pogrzebu nie przysługuje nieochrzczonym oraz tym osobom, które świadomie i dobrowolnie zerwały łączność z Kościołem lub zmarły bez pojednania z Bogiem w gorszących okolicznościach, albo z pogardą dla wiary Kościoła, Jego nauczania uparcie i świadomie odmawiając przyjęcia sakramentów.

Księgi metrykalne - chrztów, ślubów i zgonów parafia prowadzi od początku jej istnienia, tj. od końca sierpnia 1988 r.

Ks. Piotr Pawlukiewicz

Sobota XIX tygodnia okresu zwykłego, Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny

ww
ww
Strona przystosowana do przeglądarek: Internet Explorer 8, Firefox 3.5 i wyżej, Opera 10 i wyżej