Kancelaria

Czynna:
- poniedziałek, środa: od 17:00 do 18:00
- czwartek: od 8:30 do 10:00
- piątek: od 16:30 do 18:00

Sprawy przedślubne: umówienie terminu - telefoniczne

Sprawy pogrzebowe: także poza w/w godzinami

Proboszcz (rozmowy): piątek od 17:00 do 18:00
- wymagane uzgodnienie terminu np. telefoniczne

Nieczynna:
w dni paschalne, w odpust i w święta państwowe

Porządek Mszy św.
Kancelaria
Kontakt

Odnowa w Duchu Świętym

Zadania

Czym jest ?
Odnowa w Duchu Świętym (nazywana też Odnową Charyzmatyczną) pomaga odkryć współczesnym chrześcijanom Boga, który nie jest tylko teoretycznym pojęciem, ale Kimś bliskim.
Większość członków ruchu charyzmatycznego to osoby, które w pewnym momencie swojego życia zrozumiały, że ich dotychczasowe, czysto formalne chrześcijaństwo, jest namiastką życia w Bogu. To, co dotychczas budziło ich niechęć i znudzenie -- modlitwa, lektura Pisma Świętego, sakramenty - zaczęło być "motorem" napędzającym życie.
Charyzmatycy są członkami grup modlitewnych -- w Polsce jest ich ponad 750, gromadzą one ok. 30 tys. stałych członków. Spotkania odbywają się zwykle co tydzieć. Chociaż ich program bywa różny. Jest w nim miejsce na żywą, spontaniczną modlitwę wspólnotową (charakterystyczny element ruchu charyzmatycznego), rozmowy w małych grupach i katechezę. Zazwyczaj spotkania takie są otwarte, wszyscy są więc mile widziani.
Początki ruchu charyzmatycznego sięgają 1901 roku, kiedy to zaobserwowano ożywienie religijne we wspólnotach protestanckich. W Kościele katolickim Odnowa w Duchu Świętym narodziła się w latach 60. dwudziestego stulecia, a do Polski trafiła w roku 1975. Obecnie w naszym kraju jest to jeden z największych ruchów katolickich, liczący kilkadziesiąt tysięcy stałych członków i ok. 200 tys. sympatyków.
Członkowie Odnowy w Duchu Świętym nie ograniczają się tylko do troski o własny wzrost duchowy, ale starają się też wychodzić na zewnątrz. Prowadzą wiele akcji ewangelizacyjnych, m.in. na ulicach miast i w zakładach karnych. Pomagają przygotowywać młodzież do bierzmowania. Z Odnowy wywodzi się wielu kleryków i katechetów. Polscy charyzmatycy byli inicjatorami licznych przedsięwzięć wydawniczych; m.in. miesięcznika "List" i krakowskiego Wydawnictwa "m", obecnie jednego z największych wydawców katolickich w kraju.

Jak powstała?
Na początku XX wieku w kościołach protestanckich dało się zauważyć charyzmatyczne ożywienie, które w latach 60. zaowocowało powstaniem w Kościele katolickim pierwszych grup Odnowy Charyzmatycznej.
Znane z czasów apostolskich ożywienie charyzmatyczne pojawiło się ponownie na początkach XX wieku, w kilku miejscach kuli ziemskiej (Armenia, Stany Zjednoczone, Walia, Indie) w tym samym czasie, niezależnie od siebie w różnych kościołach protestanckich.
Kościół katolicki, obserwując ożywienie charyzmatyczne w kościołach protestanckich, nie mógł pozostać wobec niego obojętny. Podczas obrad Soboru Watykaćskiego II w 1963 r. poważna dyskusja teologiczna dotyczyła charyzmatów. Owocem jej było zamieszczenie w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium zapisu o tym, że Duch Święty prowadzi i uświęca Kościół nie tylko przez sakramenty i posługi, ale również udzielając wiernym szczególnych, szeroko rozpowszechnionych łask (charyzmatów) w celu odnowy i rozbudowy Kościoła. Szczególną rolę przy wprowadzeniu powyższego zapisu odegrał kardynał z Belgii ks. Leon J. Suenens.
Pierwszym spektakularnym doświadczeniem wylania Ducha Świętego były wydarzenia z marca 1967 r., w których uczestniczyli studenci i pracownicy naukowi Uniwersytetu Duquesne w Stanach Zjednoczonych. W czasie spotkać mających na celu rozważanie Pisma Świętego i wspólną modlitwę, przy udziale przedstawicieli braci odłączonych, pierwsi katolicy przeżyli chrzest w Duchu Świętym i modlitwę w językach. Od tego czasu Odnowa Charyzmatyczna ogarnęła bardzo szybko wszystkie kontynenty.

 

Działalność

Spotykamy się na wspólnych, otwartych dla każdego Spotkaniach Modlitewnych, gdzie staramy się pogłębiać naszą wiarę oraz uwielbić naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Staramy się także wychodzić na zewnątrz. Prowadziliśmy w naszej parafii rekolekcje ewangelizacyjne i mamy nadzieję jeszcze wiele razy prowadzić takie rekolekcje. Pomagamy w wielu innych akcjach ewangelizacyjnych w Diecezji. Pomagamy przygotowywać młodzież do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Mamy stałą rubrykę w gazetce parafialnej. Jesteśmy współodpowiedzialnymi za Msze z modlitwą o uzdrowienie odbywające się każdego miesiąca w Gliwicach w parafii pw. Chrystusa Króla w 3. czwartki miesiąca o godz. 18:30.
Jeżeli byłeś kiedyś już w jakiejś grupie, wspólnocie i szukasz ludzi, z którymi wspólnie mógłbyś uwielbiać Boga i dzielić się swoim życiem w małych grupach zapraszamy Cię serdecznie. Jeżeli jesteś ciekawy, do tej pory nie byłeś w żadnej wspólnocie, może to jest właśnie dla Ciebie, czekamy, przyjdź. Jeżeli doświadczasz pustki wewnętrznej, oddalenia się od Boga a może po omacku szukasz Boga, sensu życia, miłości przyjdź, poszukamy razem.

Pochodzimy z różnych środowisk. Niektórzy z nas byli wcześniej w Oazie, Odnowie w Duchu Świętym lub innych grupach. Są też tacy, którzy tu, w tej wspólnocie po raz pierwszy spotkali osobiście Jezusa Chrystusa i oddali mu swoje życie uznając Go swoim Panem i Zbawicielem.

Wspólnota jest dla nas przede wszystkim miejscem spotkania Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Jest miejscem spotkania żywego Boga, odnalezienia wiary i odkrycia sensu życia. Wierzymy, że Bóg ma swój plan dla naszej wspólnoty, że jej istnienie jest celowe. Działalność wspólnoty wynika z naszej wiary, że tylko Bóg jest w stanie zaspokoić wszystkie pragnienia człowieka. Spotykamy się więc by Mu oddawać chwałę, by Go poznawać, staramy się nieść Jego miłość innym. Jesteśmy pewni, że mamy być źródłem Jego miłości w naszych domach, szkołach, miejscach pracy; wszędzie dokąd On nas posyła mamy głosić jego Imię pozostawiając Jemu samemu troskę o owoce tego głoszenia i przypisując wszelką chwałę wyłącznie Jemu.

Duszpasterz: Ks. Picz Michał tel.: 32  232 58 38  w. 3
Lider: Machula Piotr
Wspolnota liczy: ok. 72 osoby dorosłe + sympatycy (stan na: 12.2019)
 

Adres internetowy naszej wspólnoty: lider.wspolnota@gmail.com
Adres internetowy ogólnogliwickiej strony odnowy: www.gliwice.odnowa.org
Można do nas napisać: wspolnota.sikornik@wp.pl

 

Aktualności

Spotykamy się na wspólnej modlitwie w piątki o godz. 19:30 (nie ma spotkania - w tym tygodniu, kiedy jest Eucharystia i nabożeństwo o uzdrowienie) w auli na parterze domu katechetycznego i w salkach na piętrze przy kościele NMP Matki Kościoła w Gliwicach na Sikorniku, a także w małych grupach dzielenia.

 

:: wstecz

A. Hitler do Madisona Granta

Czwartek III tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie obowiązkowe Św. Tomasza z Akwinu

ww
ww
Strona przystosowana do przeglądarek: Internet Explorer 8, Firefox 3.5 i wyżej, Opera 10 i wyżej