Święcenia kapłańskie naszego parafianina diakona Pawła Pilśniaka

27. maja br. o godz. 10:00 w katedrze gliwickiej diakon Paweł Pilśniak przyjął święcenia kapłańskie w stopniu prezbitera z rąk biskupa gliwickiego Sławomira Odera.

Następnie, 28. maja br. o godz. 12:00 w naszej świątyni ks. Paweł celebrował Eucharystię prymicyjną.

Nabożeństwo odprawił 28. maja ok. godz. 16:45, w kościele w Kozłowie koło Gliwic.

Błogosławieństwo prymicyjne będzie udzielane przez niego podczas każdej Mszy św. - 10. czerwca w sobotę wieczorem i 11. czerwca w niedzielę.

więcej

I. Komunia Święta dzieci – 2023 r.

W dniu 21. maja br., podczas Mszy św. sprawowanej o godzinie 9:00, 48. dzieci po raz pierwszy przystąpiło do Komunii Św.

Dzieciom życzymy, aby odtąd często przystepując do Komunii Św., współpracowały z łaską Bożą oraz przy wsparciu osób im najbliższych przez cały czas dojrzewały do głębi życia słowem Bożym i w łasce Bożej.

więcej

MAMY ORGANY!

Dnia 23. marca 2022 r. zostały przywiezione do naszej parafii używane 35. głosowe organy piszczałkowe z katedry w Hamar w Norwegii, tam wykonane w 1966 r.

Aktualizacja:
Dotychczas Parafianie złożyli całościowo w darze na ten cel 294 tys. zł. (kwota na dzień 30. kwietnia 2023 r.). To oznacza, że po odliczeniu dokonanej zapłaty, na dokończenie instalacji organów aktualnie posiadamy zebranych 141 tys. zł.

Wyrażam Wam Drodzy Parafianie serdeczne podziękowanie za wpłaty dokonywane na zakup tego instrumentu.
Bogu niech będzie chwała, a darczyńcom dzięki!


Ks. Bernard / Wasz proboszcz

Przed nami: przebudowa i powiększenie tzw. prospektu (tj. szafy organowej), czyszczenie oraz odrestaurowanie i zainstalowanie instrumentu. Uruchomienie organów w naszej świątyni jest planowane na wiosnę 2024 r.

więcej

Akolitat Mariusza Bocheńskiego

W dniu 10. lutego ks. bp Andrzej Iwanecki w kaplicy Kurii Diecezjalnej udzielił posługi akolity naszemu parafianinowi Mariuszowi Bocheńskiemu. W przyszłości pan Mariusz, będący mężem i ojcem,  przyjmie święcenia w stopniu diakona.

Medytuję słowo Boże i modlę się nim ...

Zajmij się słowem Bożym, a wtedy Ono zajmie się tobą! To nie ty czytasz Biblię, to Bóg czyta ją tobie.

„Biblii  nie  powinno  się  czytać,  tylko  ją  przeżywać” (Roman Brandstaetter).

JAK  CZYTAĆ,  MEDYTOWAĆ  BIBLIĘ?  JAK  MODLIĆ  SIĘ  SŁOWEM  BOŻYM ?
Osiem kroków - refleksji i modlitwy wokół słowa Bożego:

więcej

KOMUNIKAT – POMAGAMY UKRAINIE

BÓG  NIE  WYMYŚLIŁ ZŁA.  ZŁO  JEST  WYNIKIEM  BRAKU  OBECNOŚCI  BOGA  W  NASZYM  ŻYCIU.  PODOBNIE, JAK CIEMNOŚĆ  JEST  WYNIKIEM  NIEDOPUSZCZANIA  DO  NAS  ŚWIATŁA.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5, 9).

Modlitwa o pokój w Europie wschodniej.

Wszechmogący Boże, przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej, przepełnieni ufnością w Twoje nieskończone Miłosierdzie, zwracamy się do Ciebie o ratunek w trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się Ukraina.

więcej