Apostolat - MARGARETKI

Koordynatorka:

APOSTOLAT - MARGARETKI

Margaretka - to grupa modląca się w intencji pojedynczego kapłana, która swą nazwę zaczerpnęła od nazwy kwiatu. Siedem płatków reprezentuje siedem osób, które zobowiązują się do modlitwy za wybranego przez siebie księdza. Jego imię wpisuje się w centrum kwiatu, natomiast na płatkach imiona poszczególnych osób modlących się za niego. Margaretka jest „duchową adopcją kapłana w modlitwie".

Louise Ward, założycielka apostolatu, wybrała margaretkę, jako symbol zobowiązania do modlitwy, gdyż ten siedmiopłatkowy kwiat świetnie charakteryzuje należące do grupy osoby. W ich modlitwie możemy bowiem dostrzec dar z siebie, prostotę i jedność. Podobnie, jak roślina jest zakorzeniona w glebie, tak modlące się osoby – w Kościele, i jak kwiat żyje dzięki wodzie, tak wspólnota osób jest odżywiana Duchem Świętym.

Ruch osób modlących się za kapłanów „Le Mouvement des Marguerites” został założony w Kanadzie w 1981 roku przez profesor Louise Ward, przy aprobacie miejscowego biskupa. Tam też powstały pierwsze Margaretki. Celem Apostolatu jest: modlitwa za wybranego kapłana, troska o jedność kapłanów ze swoim biskupem i między sobą, współpraca między kapłanami i świeckimi, wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego. Jako logo ruchu wybrano margaretkę czyli polny kwiat. Ilustruje on zaangażowanie w modlitwę. Roślina jest zakorzeniona w glebie Kościoła i odżywiona życiem Ducha Świętego. Siedem płatków kwiatu reprezentuje siedem osób, które zobowiązały się do modlitwy za konkretnego kapłana. W centrum kwiatu wpisuje się imię kapłana, natomiast na płatkach imiona siedmiu osób, które składają Bogu przyrzeczenie modlitwy – każda w jednym, wybranym przez siebie dniu tygodnia.

wstecz