Bractwo Żywego Różańca

Moderatorka: Kogut Stanisława

Opiekun: Ks. Koppel Adam; tel.: 32  232 58 38  w. 5

Zadania

Powstanie wspólnot różańcowych:
Od średniowiecza ludzie modlący się na różańcu gromadzą się we wspólnoty. Są nimi bractwa różańcowe, skupiające świeckich, którzy statutem są zobowiązani trwać na modlitwie razem z Maryją. Pierwsze historycznie udokumentowane bractwo założył w 1470 r. bł. Alanus de Rupe. W 1475 r. takie bractwo w Kolonii założył dominikanin Jakub Sprenger. Później w Niemczech i Francji pojawiały się kolejne. W księgach polskich bractw można znaleźć imiona królów i wielkich wodzów, m.in.: Zygmunta Starego, Stefana Batorego, Jana III Sobieskiego, Tadeusza Kościuszki czy Kazimierza Pułaskiego.

Obecnie bractwa różańcowe liczą ok. 2 mln. członków. Przynależność do takiej wspólnoty daje duchowe korzyści (modlitwę wspólnoty za życia i po śmierci oraz odpusty) oraz nakłada obowiązki, do których należą: odmówienie 20 tajemnic różańca w ciągu tygodnia, wzorowe życie chrześcijańskie, udział w miesięcznych nabożeństwach różańcowych i godne obchodzenie świąt Matki Bożej, z okazji których dostępuje się odpustu.

W 1826 r. we Francji powstał Żywy Różaniec, który miał na celu odrodzenie wiary w społeczeństwie. Wspólnota Żywego Różańca składa się z 20 - osobowych grup, zaangażowanych w życie parafii nazywanych różami, w których każdego dnia rozważane są wszystkie jego tajemnice. Każda osoba z róży codziennie przez miesiąc rozważa jedną tajemnicę różańca, którą sobie wybiera. W ten sposób grupa, którą kieruje tzw. zelator, codziennie odmawia cały różaniec. Wspólnota Żywego Różańca co miesiąc uczestniczy we wspólnym nabożeństwie, w czasie którego dokonuje się zmiana odmawianych tajemnic i wyznaczana jest intencja modlitwy.

Pomysł powstania takiej formy modlitwy należy do Pauliny Jaricot, francuski, która przekonana o konieczności wspierania dobrych uczynków modlitwą, zaczęła zakładać takie grupy. W liście do swojego brata - księdza nazywała je "armią dobrych serc". Owoce tego dzieła widoczne były bardzo szybko. Już w pierwszych latach zawiązania róż różańcowych, ta forma modlitwy rozciągnęła się na całą Francję, po dwóch latach już 150 grup modliło się systemem Pauliny Jaricot. W 1827 roku papież Leon XII pobłogosławił to dzieło, a Grzegorz XVI zatwierdził Stowarzyszenie Żywego Różańca. Ta forma wspólnoty różańcowej działa w bardzo wielu polskich parafiach. Istnieje również Różaniec Rodzinny. Najczęściej przy okazji rekolekcji lub misji parafialnych rodziny deklarują, co jest zapisywane w specjalnych księgach, że będą odmawiały wspólnie różaniec, który umacnia wspólnotę domową i daje siłę do dobrego życia.

W naszej diecezji także istnieje wiele takich wspólnot, dowodem na to są coroczne pielgrzymki do sanktuariów diecezjalnych które cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony wiernych. W październiku 2002 r. w czasie spotkania wspólnot Żywego Różańca w santuarium maryjnym Rudach k. Raciborza bp Gerard Kusz mówił do zebranych: Nie pokonamy sami zła w świecie, nie naprawimy wielu krzywd, ale jeśli Bóg zechce, z Jego pomocą może nam się to udać. Różaniec, który oplata ziemię, sprawi, że nie zostanie ona zniszczona. Zachęcał do pokonywania lęku w sobie, do stawania się świadkiem nadziei we współczesnym świecie. Modlitwa może być skuteczna, tylko my w to nie wierzymy - powiedział bp Kusz. Kiedy w to uwierzymy, zobaczymy, że może obalać mury w ludzkich sercach i pokonać pychę człowieka.

Jesienią 2002 roku papież Jan Paweł II wprowadza nową część Różańca - Tajemnice Światła. Z tej racji, odtąd Bractwo Żywego Różańca składa się z 20. osobowych grup.

 Działalność

Wspólnota liczy: 35 osoby (stan na dzień: 31.12.2022 r.)


Katecheza i wymiana tajemnic różańcowych:
odbywa się w auli domu parafialnego w 1. środę miesiąca (z wyjątkiem świąt) o godz. 17:30, w pażdzierniku o 17:15, w adwencie o 17:00; jeżeli w 1. środę miesiąca przypada święto, jest ona przenoszona na 2. środę

Różaniec w kościele prowadzony przez wspólnotę:
jest rozważany w 1. środę miesiąca (po katechezie) o godz. 18:00 (w październiku o godz. 17:45, w adwencie o godz. 18:30); z wyjątkiem maja i czerwca)

Eucharystia:
Msza św. w intencji "Żywego Różańca" jest sprawowana w 1. środy miesiąca o godz. 18:30 ( w Adwencie - o godz. 17:30); gdy w 1. środę miesiąca przypada święto jest ona przenoszona na 2. środę

wstecz