Sakramentalne odwiedziny chorych (miesięczne)

Odbywają się w soboty po pierwszym piątku miesiąca w godz. od 8:00 do 11:00 (gdy przypada uroczystość - przenosi się je na następną sobotę); wyjątki: zamiast w styczniu - w sobotę przed świętami Narodzenia Pańskiego, w sobotę przed Niedzielą Palmową, zamiast na początku grudnia - w ostatnią sobotę listopada.

Terminy sakramentalnych odwiedzin chorych w 2024 r.:
3.II.; 2.III.; 23.III. 4.V.; 8.VI.; 6.VII.; 3.VIII.; 7. IX.; 5.X.; 2.XI.; 23.XI.; 14.XII.

Na stole w domu chorego są przygotowane:
Stół nakryty obrusem, krzyż, zapalona świeca; jeśli jest udzielany sakrament namaszczenia chorych: szklanka z pitną wodą i łyżka, także kawałek waty.

Jeżeli ma być udzielony sakrament namaszczenia chorych, to każdorazowo chory lub jego opiekun zgłasza ten fakt - na probostwie. 

Sakrament namaszczenia chorych i starszych - w kościele:
jest udzielany zawsze podczas Mszy św. sprawowanej dla chorych i osób w jesieni życia podczas rekolekcji wielkopostnych - w r. 2024: 12. marca (wtorek) o godz. 16:00.

Istnieje możliwość zgłaszenia osób chorych pragnących przyjąć Komunię Świętą w każdą niedzielę. Posługę tę pełnią wtedy diakon i nadzwyczajni świeccy pomocnicy udzielania Komunii Świętej. Osoby pragnące przyjąć Komunię św. w domu zgłaszają ten fakt telefonicznie.

Spotkania dla osób starszych i chorych

Prowadzący: ks. proboszcz

Terminy Mszy św. i spotkań osób w jesieni życia i chorych w roku 2024:

  • 12. marca 2024 r. - wtorek, godz. 16:00 (podczas rekolekcji)
    Eucharystia i w jej trakcie jest udzielany sakrament namaszczenia chorych
  • 25. maja ??? 2024 r. - sobota, godz. 9:00
    Eucharystia i w jej trakcie jest udzielane indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem tzw. "lurdzkie" i po niej spotkanie odpustowe w domu katechetycznym.

Eucharystia powyższa jest sprawowana w kościele, a po niej spotkanie odbywa się w kawiarni domu parafialnego.
Osoby, które nie mogą dotrzeć do świątyni o własnych siłach lub nie mogą być dowiezione przez najbliższych, mogą być dowiezione do kościoła przez osoby z diakonii Caritasu parafii - po uprzednim zgłoszeniu przez osobę bliską lub drogą telefoniczną (tel. 32  232 58 38).

Informacje o Sakramencie Namaszczenia Chorych można znaleźć: Sakramenty -> Namaszczenie Chorych