Sakramentalne odwiedziny chorych (miesięczne)

Odbywają się w soboty po pierwszym piątku miesiąca w godz. od 8:00 do 11:00 (gdy przypada uroczystość - przenosi się je na następną sobotę); wyjątki: zamiast w styczniu - w sobotę przed świętami Narodzenia Pańskiego, w sobotę przed Niedzielą Palmową, zamiast na początku grudnia - w ostatnią sobotę listopada.

Terminy w roku 2021/22:
4. IX.; 2.X.; 6.XI.; 27.XI.; 18.XII.; 5.II.; 5.III.; 9.IV.; 7.V.; 4.VI.; 2.VII.; 6.VIII.

Na stole w domu chorego są przygotowane:
Stół nakryty obrusem, krzyż, zapalona świeca, szklanka z pitną wodą i łyżeczka, także kawałek waty (jeśli jest udzielany sakrament namaszczenia chorych).

Jeżeli ma być udzielony sakrament namaszczenia chorych, to każdorazowo chory lub jego opiekun zgłasza ten fakt - na probostwie. 

Sakrament namaszczenia chorych i starszych - w kościele:
jest udzielany zawsze podczas Mszy św. sprawowanej dla chorych i osób w jesieni życia podczas rekolekcji wielkopostnych - w r. 2022: 5. kwietnia o godz. 16:00.

Istnieje możliwość zgłoszenia ośób chorych pragnących przyjąć Komunię Świętą w każdą niedzielę. Posługę tę pełnią wtedy nadzwyczajni świeccy pomocnicy udzielania Komunii Świętej. Zgłoszenia tych osób są przyjmowane także telefonicznie.

Spotkania dla osób starszych i chorych

Prowadzący: ks. proboszcz

Terminy Mszy św. i spotkań osób w jesieni życia i chorych w roku 2021/22:

 • 19. grudnia 2021 r. - 15:00
  Eucharystia i wieczerza wigilijna w kawiarni domu katechetycznego
 • 5. kwietnia 2022 r. (we wtorek podczas rekolekcji) - 15:00
  Eucharystia i w jej trakcie jest udzielany sakrament namaszczenia chorych
 • 23. kwietnia 2022 r. - 9:30
  Eucharystia i po niej spotkanie wielkanocne w kawiarni domu katechetycznego
 • 11. czerwca 2022 r. - 9:30
  Eucharystia (w jej trakcie jest udzielane indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem tzw. "lurdzkie") i po niej spotkanie odpustowe w kawiarni domu katechetycznego.

Eucharystia powyższa jest sprawowana w kościele, a po niej spotkanie odbywa się w kawiarni domu parafialnego.
Osoby, które nie mogą dotrzeć do świątyni o własnych siłach lub nie mogą być dowiezione przez najbliższych, mogą być dowiezione do kościoła przez osoby z diakonii Caritasu parafii - po uprzednim zgłoszeniu przez osobę bliską lub drogą telefoniczną (tel. 32  232 58 38).

Informacje o Sakramencie Namaszczenia Chorych można znaleźć: Sakramenty -> Namaszczenie Chorych