Sakramentalne odwiedziny chorych (miesięczne)

W soboty po pierwszym piątku miesiąca w godz. 8:00 - 11:00 (gdy przypada uroczystość - przenosi się na następną sobotę); wyjątki: zamiast w styczniu - w sobotę przed świętami Narodzenia Pańskiego, w sobotę przed Niedzielą Palmową, zamiast na początku grudnia - w ostatnią sobotę listopada.

Terminy w roku 2021/22:
4. IX.; 2.X.; 6.XI.; 27.XI.; 18.XII.

Na stole w domu chorego są przygotowane:
Stół nakryty obrusem, krzyż, zapalona świeca, szklanka z pitną wodą i łyżeczka, także kawałek waty (jeśli jest udzielany sakrament namaszczenia chorych).

Jeżeli ma być udzielony sakrament namaszczenia chorych, to każdorazowo chory lub jego opiekun zgłasza ten fakt - na probostwie. 

Sakrament namaszczenia chorych i starszych - w kościele:
jest udzielany zawsze podczas Mszy św. sprawowanej dla chorych i osób w jesieni życia podczas rekolekcji wielkopostnych - w r. 2021: 28. września o godz. 16:00.

Spotkania dla osób starszych i chorych

Prowadzący: ks. Proboszcz

Terminy Mszy św. i spotkań osób w jesieni życia i chorych w roku 2020/21:

 • 20. grudnia 2020 r. - 15:00
  Eucharystia i wieczerza wigilijna w domu parafialnym
 • 23. marca 2021 r. (podczas rekolekcji) - 15:00
  Eucharystia (udzielany jest sakrament namaszczenia chorych)
 • 10. kwietnia 2021 r. - 9:30
  Eucharystia i spotkanie wielkanocne w domu parafialnym
 • 29. maja 2021 r. - 9:30
  Eucharystia (udzielane jest indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem "lurdzkie") i spotkanie odpustowe w domu parafialnym
 • Eucharystia jest sprawowana w kościele, a po niej spotkanie odbywa się w kawiarni domu parafialnego.
  Osoby, które nie mogą dotrzeć do świątyni o własnych siłach lub nie mogą być dowiezione przez najbliższych, mogą być dowiezione do kościoła przez osoby z diakonii Caritasu parafii - po uprzednim zgłoszeniu przez osobę bliską lub drogą telefoniczną (tel. 32  232 58 38).

Informacje o Sakramencie Namaszczenia Chorych można znaleźć: Sakramenty -> Namaszczenie Chorych