Sakramentalne odwiedziny chorych (miesięczne)

Odbywają się w soboty po pierwszym piątku miesiąca w godz. od 8:00 do 11:00 (gdy przypada uroczystość - przenosi się je na następną sobotę); wyjątki: zamiast w styczniu - w sobotę przed świętami Narodzenia Pańskiego, w sobotę przed Niedzielą Palmową, zamiast na początku grudnia - w ostatnią sobotę listopada.

Terminy sakramentalnych odwiedzin chorych w 2023 r.:
4.II.; 4.III.; 1.IV.; 6.V.; 3.VI.; 8.VII.; 5.VIII.; 2. IX.; 7.X.; 4.XI.; 25.XI.; 16.XII.

Na stole w domu chorego są przygotowane:
Stół nakryty obrusem, krzyż, zapalona świeca, szklanka z pitną wodą i łyżeczka, także kawałek waty (jeśli jest udzielany sakrament namaszczenia chorych).

Jeżeli ma być udzielony sakrament namaszczenia chorych, to każdorazowo chory lub jego opiekun zgłasza ten fakt - na probostwie. 

Sakrament namaszczenia chorych i starszych - w kościele:
jest udzielany zawsze podczas Mszy św. sprawowanej dla chorych i osób w jesieni życia podczas rekolekcji wielkopostnych - w r. 2024: 12. marca (wtorek) o godz. 16:00.

Istnieje możliwość zgłaszenia osób chorych pragnących przyjąć Komunię Świętą w każdą niedzielę. Posługę tę pełnią wtedy diakon i nadzwyczajni świeccy pomocnicy udzielania Komunii Świętej. Osoby pragnące przyjąć Komunię św. w domu zgłaszają ten fakt telefonicznie.

Spotkania dla osób starszych i chorych

Prowadzący: ks. proboszcz

Terminy Mszy św. i spotkań osób w jesieni życia i chorych w roku 2023:

  • 28. marca 2023 r. - wtorek, godz. 16:00 (podczas rekolekcji)
    Eucharystia i w jej trakcie jest udzielany sakrament namaszczenia chorych
  • 3. czerwca 2023 r. - sobota, godz. 9:00
    Eucharystia i w jej trakcie jest udzielane indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem tzw. "lurdzkie" i po niej spotkanie odpustowe w domu katechetycznym.
  • 17. grudnia 2023 r. - niedziela, godz. 15:00
    Eucharystia i po niej wieczerza wigilijna (dzielenie się opłatkiem) w domu katechetycznym

Eucharystia powyższa jest sprawowana w kościele, a po niej spotkanie odbywa się w kawiarni domu parafialnego.
Osoby, które nie mogą dotrzeć do świątyni o własnych siłach lub nie mogą być dowiezione przez najbliższych, mogą być dowiezione do kościoła przez osoby z diakonii Caritasu parafii - po uprzednim zgłoszeniu przez osobę bliską lub drogą telefoniczną (tel. 32  232 58 38).

Informacje o Sakramencie Namaszczenia Chorych można znaleźć: Sakramenty -> Namaszczenie Chorych