Bractwo Żywego Różańca

Moderatorka: Kogut Stanisława

Opiekun: Ks. Koppel Adam; tel.: 32  232 58 38  w. 5

więcej

Koło Przyjaciół Misji

Moderatorka: Joneczko Lilianna

Opiekun: ks. Proboszcz tel.: 32  232 58 38  w. 2;  32  330 38 48

więcej

Koło Przyjaciół Radia „Maryja”

Moderatorka:  Krawczyk Helena

Opiekun: Ks. Grajczyk Rafał tel.: 32  232 58 38,   w. 3

więcej

Odnowa w Duchu Świętym

Lider: Machula Piotr

Duszpasterz: Ks. Grajczyk Rafał tel.: 32  232 58 38,   w. 3

więcej

Hospicyjny Wolontariat Domowy

Inicjator: Skwara Bernard

Opiekun: ks. proboszcz - tel. 32  232 58 38 w. 2;  32  330 38 48

więcej

Chór Parafialny

Dyrygent chóru: Żaak Adam

Opiekun: ks. proboszcz; tel: 32  232 58 38 w. 2;  32  330 38 48

więcej

Grupa Młodzieżowa

Moderator: Ks. Koppel Adam    tel.: 32  232 58 38 w. 5

więcej

Liturgiczna Służba Ołtarza

Moderator: Ks. Grajczyk Rafał   tel.: 32  232 58 38  w. 3

Opiekun / animator: Mazur Wojciech (-)

więcej

Grono Dzieci Maryi

Moderator: Ks. Koppel Adam tel.: 32  232 58 38,   w. 5

Animatorka: Racis Małgorzata

więcej

Inne

APOSTOLAT - MARGARETKI

Margaretka - to grupa modląca się w intencji pojedynczego kapłana, która swą nazwę zaczerpnęła od nazwy kwiatu. Siedem płatków reprezentuje siedem osób, które zobowiązują się do modlitwy za wybranego przez siebie księdza. Jego imię wpisuje się w centrum kwiatu, natomiast na płatkach imiona poszczególnych osób modlących się za niego. Margaretka jest „duchową adopcją kapłana w modlitwie".

Louise Ward, założycielka apostolatu, wybrała margaretkę, jako symbol zobowiązania do modlitwy, gdyż ten siedmiopłatkowy kwiat świetnie charakteryzuje należące do grupy osoby. W ich modlitwie możemy bowiem dostrzec dar z siebie, prostotę i jedność. Podobnie, jak roślina jest zakorzeniona w glebie, tak modlące się osoby – w Kościele, i jak kwiat żyje dzięki wodzie, tak wspólnota osób jest odżywiana Duchem Świętym.

więcej