Bractwo Żywego Różańca

Moderatorka: Kogut Stanisława

Opiekun: Ks. Koppel Adam; tel.: 32  232 58 38  w. 5

więcej

Koło Przyjaciół Misji

Moderatorka: Joneczko Lilianna

Opiekun: ks. Proboszcz tel.: 32  232 58 38  w. 2;  32  330 38 48

więcej

Koło Przyjaciół Radia „Maryja” i Telewizji "Trwam"

Moderatorka:  Krawczyk Helena

Opiekun: Ks. Grajczyk Rafał tel.: 32  232 58 38,   w. 3

więcej

Odnowa w Duchu Świętym "MOJE W NIEJ UPODOBANIE"

Lider: Suchanek Krzysztof

Duszpasterz: Ks. Grajczyk Rafał tel.: 32  232 58 38,   w. 3

więcej

Hospicyjny Wolontariat Domowy

Inicjator: Skwara Bernard

Opiekun: ks. proboszcz - tel. 32  232 58 38 w. 2;  32  330 38 48

więcej

Chór Parafialny

Dyrygent chóru: Żaak Adam

Opiekun: ks. proboszcz; tel: 32  232 58 38 w. 2;  32  330 38 48

więcej

Grupa Młodzieżowa

Moderator: Ks. Koppel Adam    tel.: 32  232 58 38 w. 5

więcej

Liturgiczna Służba Ołtarza

Moderator: Ks. Grajczyk Rafał   tel.: 32  232 58 38  w. 3

Opiekun / animator: brak

więcej

Grono Dzieci Maryi

Moderator: Ks. Koppel Adam tel.: 32  232 58 38,   w. 5

Animatorka: Racis Małgorzata

więcej

Apostolat - MARGARETKI

Koordynatorka:

więcej