Zarys historyczny

Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła swymi korzeniami sięga przełomu lat 60. i 70. dwudziestego wieku. W związku z rozwojem osiedla Sikornik pojawiła się potrzeba budowy nowej świątyni. Zmierzające w tym celu działania zostały podjęte przez Parafię św. Piotra i Pawła już w 1973 roku. Wnioski o zgodę na budowę były przez władze administracyjne oddalane.

Kolejny wniosek o zezwolenie na budowę w czerwcu 1977 roks.  biskup A. Adamiuk oraz ks. K. Kołodziejku również został załatwiony odmownie przez I Zastępcę Wojewody Katowickiego. Odwołania mieszkańców osiedla okazały się jednak skuteczne, bowiem 28. czerwca 1979 roku Wojewoda Katowicki wydał decyzję zezwalającą na budowę kościoła.
    26. października 1980 r. miało miejsce poświęcenie Krzyża i placu pod budowę świątyni i ośrodka duszpasterskiego. Poświęcenia dokonał biskup pomocniczy diecezji opolskiej Antoni Adamiuk.
     Budowę dwukondygnacyjnej świątyni (typu halowego) i ośrodka duszpasterskiego, na planie kwadratu o bokach 63 m., pod przewodnictwem ks. Konrada Kołodzieja - proboszcza parafii św. Piotra i Pawła w Gliwicach - rozpoczęto 5. czerwca 1981 r., według projektu gliwickich architektów Mariana Polaka i Macieja Bielskiego przy współpracy konstruktorów Leona Bieguna, Mieczysława Kokiela i Jerzego Filipkowskiego.

     Pierwszą Mszę świętą 'pasterkę' w dolnej części świątyni sprawował biskup pomocniczy z Opola Jan Wieczorek w roku 1982. poświęcenie kamienia węgielnego

     Dnia 21. października roku 1984 położono kamień węgielny pod nowy kościół pw. NMP Matki Kościoła. Wmurowania kamienia, poświęconego przez papieża Jana Pawła II na Górze św. Anny 21. czerwca 1983 roku, dokonał biskup opolski Alfons Nossol.

   30. września 1986 roku do użytku został oddany dom katechetyczny. Witraż zaprojektował  i wykonał rzeźbiarz Stanisław Słodowy.

     Parafia została ustanowiona 27. sierpnia 1988 r., a jej terytorium zostało wydzielone z parafii św. Piotra i Pawła. Parafii przewodził i budowę świątyni nadal prowadził ks. Konrad Kołodziej. Rozpoczęło się regularne posługiwanie duszpasterskie pod przewodnictwem wikariusza ks. Bernarda Mroncza.

    Pierwszą 'pasterkę' w górnej części świątyni celebrował w roku 1992 opolski biskup pomocniczy Gerard Kusz. Wtedy też wykonano ołtarz, tabernakulum, ambonę, chrzcielnicę i sedilia. Autorem i wykonawcą wystroju górnej świątyni jest rzeźbiarz Prof. Stanisław Słodowy.
Górna część świątyni liczy ok. 1550 m2 powierzchni i ok. 12 m. wysokości.
     Obrazy Stacji Drogi Krzyżowej, malowane na płótnie, są autorstwa Antoniego Cygana.

droga krzyżowa

    Poświęcenia świątyni dokonał biskup gliwicki Jan Wieczorek dnia 14. listopada 1993 r. W ołtarzu są umieszczone relikwie św. Konrada z Parzham, franciszkanina kapucyna.

     Kościół do tego momentu w dużej mierze był budowany systemem gospodarczym (społeczne prace parafian).

    Od 12. grudnia 1993 roku parafii i dokończeniu budowy kościoła przewodzi, mianowany wtedy na urząd proboszcza, ks. Bernard Mroncz.

     Ławki w górnym kościele zainstalowano w roku 1995, a konfesjonały w roku 1996.

   W dniach 29. i 30. listopada 1996 roku parafia przeżywała nawiedzenie  kopii Ikony Matki Bożej Jasnogórskiej.

     Otoczenie zewnętrzne świątyni zostało ukończone w roku 1997.

     Rzeźbę Bogurodzicy, autorstwa Prof. Stanisława Słodowego, będącej wotum wdzięczności za nawiedzenie Obrazu Jasnogórskiego w parafii w 1996 roku, poświęcono ku Jej czci w maju 1998 roku.

      Rok 2000 - Jubileuszowy, miał charakter misji parafialnych; był wypełniony nauczaniem i dodatkowymi nabożeństwami.

   Wystrój ściany prezbiterium, ku czci Maryi Matki Jezusa i Matki Kościoła, zaprojektował i wykonał Prof. Stanisław Słodowy w listopadzie roku jubileuszowego 2000.

     Organy cyfrowe w górnym kościele, wykonane przez holenderską firmę 'Cantor', poświęcono 14. czerwca 2001 roku.

   Wystrój wnętrza i położenie posadzki w dolnym kościele realizowano w latach 2002 - 2005. Projektantem wystroju wnętrza i wyposażenia dolnego kościoła jest architekt Prof. Jerzy Witeczek. Powierzchnia dolnej części wynosi ok. 850 m2.

     Ławki w dolnym kościele zainstalowano w roku 2006.

     Instalację nadmuchowego ogrzewania górnego i dolnego kościoła oddano do użytku w roku 2007.

     Ołtarz, ambonę i sedilia oraz pozostałe wyposażenie dolnego kościoła zrealizowano w roku 2008.

     Większość prac stolarskich w górnym i dolnym kościele zrealizował stolarz Jerzy Gorgoń.

     Pobłogosławienia ołtarza i dolnej części świątyni dokonał gliwicki biskup pomocniczy Gerard Kusz dnia 16. listopada w 2008 r.

     Od 2009 roku trwały prace projektowe, a od 2010 do 2013 wykonawcze, tj. montaż aluminiowej stolarki okiennej oraz instalacja witraży w górnej i dolnej świątyni. Witraże projektowała Prof. Janina Klemens, doradztwem służył Prof. Jerzy Witeczek, a realizującą projekt i wykonującą witraże była firma Ireneusza i Bożeny Franusików z Nakła Śląskiego.

     Rok Wiary w Kościele Powszechnym (2012/13 r. P.), a zarazem jubileuszowy w naszej parafii - z okazji 25. lecia jej istnienia, miał charakter misji ewangelizacyjnych; był wypełniony nauczaniem, świadectwami, dodatkowymi nabożeństwami (także poza świątynią) i koncertami. 

     Misje ewangelizacyjne pod przewodnictwem Ojców Dominikanów (Pawła Gużyńskiego i Adama Szustaka) miały miejsce (także poza przestrzenią świątyni) w dniach od 6. do 16. października 2013 r.

    Z okazji jubileuszu 25. rocznicy istnienia parafii, 10. listopada 2013 r., podczas Eucharystii, poświęcenia nowych witraży górnego i dolnego kościoła dokonał emerytowany biskup Diecezji Gliwickiej, Jan Wieczorek. Fundatorami aluminiowej stolarki okiennej i witraży są wyłącznie nasi parafianie.

      Od 2015 r. trwały prace m. in. w obszarze wystroju i wyposażenia kaplicy zewnętrznej oraz bieżące remonty.

     Z okazji jubileuszu 25. rocznicy poświęcenia świątyni, od 14. do 18. listopada 2018 r. odbywały się rekolekcje pod przewodnictwem O. Adama Szustaka (OP). Ponadto, 18. listopada 2018 r. podczas Mszy św. dziękczynnej, biskup gliwicki, Jan Kopiec dokonał poświęcenia kaplicy zewnętrznej pw. Jezusa Chrystusa Miłosiernego. Autorem projektu wystroju i wyposażenia jej wnętrza jest Prof. Jerzy Witeczek.
     Tym samym, w listopadzie 2018 r. dokończono budowy, w tym wystroju oraz modernizacji naszej świątyni.

     W latach od 2016 do 2021 r. trwały prace modernizacyjne w zakresie wymiany instalacji grzewczych, wodnych i kanalizacyjnych, w domu katechetycznym, w zakrystii kościoła górnego, w kancelarii, na probostwie; ponadto inne prace.

     W 2022 r. zakupiono 35. głosowe użwane organy piszczałkowe z Hamar w Norwegii. Wykonanie szaf organowych (prosppektu) i instalację organ zaplanowano na wiosnę 2024 r.