ks. Bernard Józef Mroncz - proboszcz

ks. Bernard MronczUrodzony 25. lutego 1957 r. w Bytomiu Rozbarku. Pochodzi z Parafii św. Jacka w Bytomiu Rozbarku. Ukończył szkołę podstawową w Bytomiu Rozbarku oraz IV Liceum Ogólnokształcące w Bytomiu. Studiował i formował się do święceń kapłańskich w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Opolskiej w Nysie; magister teologii - moralnej (KUL).
Praktykę diakonacką odbył w parafii św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu.
Sakrament święceń przyjął 16. maja 1982 r. w kościele pw. św. św. Piotra i Pawła w Gliwicach. Słowa przyjęte, jako motto w posłudze kapłańskiej: „Nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost - Bóg.” (1 Kor 3, 7).

Posługiwał jako wikariusz w parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich od czerwca 1982 r. do 1985 r., następnie jako wikariusz w parafii św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie od września 1985 r. do 1988 r.

Od września 1988 do grudnia 1993 r. pełnił posługę jako wikariusz w naszej parafii na Sikorniku, będąc zarazem organizatorem posługi duszpasterskiej w naszej nowopowstającej parafii.

Od 12. grudnia 1993 r. jest proboszczem naszej parafii.
_______________

Od 1988 do 1992 r. był członkiem Rady Kapłańskiej.

W latach 2004 - 2008 był wicedziekanem dekanatu Gliwice.

Kontakt: tel. 32  232 58 38 w. 2;    32  330 38 49 (bez nru wewn.)
Adres e-mail: matka-kosciola@kuria.gliwice.pl

wstecz