W dniu 14.07.2013 roku gościły w naszej parafii misjonarka z Peru parafii Św. Jana Chrzciciela w Iscozacin-Palcazu, w której proboszczem jest Polak nasz diecezjanin ks. Gerard Tyrała.