DIECEZJA  GLIWICKA – diecezja.gliwice.pl

Strona DUSZPASTERSTWA RODZIN DIECEZJI GLIWICKIEJ – dorodzin.pl

OCHRONA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED WYKORZYSTANIEM SEKSUALNYM

  • Wsparcie – pomoc:

Delegat biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży

– przyjmuje zgłoszenia o fakcie wykorzystania seksualnego przez osobę duchowną
ks. dr Rafał Dappa
e-mail: r_dappa@kuria.gliwice.pl
tel. 32  230 71 33 w godz. 9:00 - 16:00
 
Duszpasterz d/s. ochrony dzieci i młodzieży
– pomaga duchowo i duszpastersko ofiarom i rodzicom, gdy sobie życzą takiej pomocy
ks. dr Damian Dolnicki
e-mail: d_dolnicki@kuria.gliwice.pl
tel. 32  234 23 23