1. stycznia - na inwestycje parafialne (na tacę)

 6. stycznia - na misje Kościoła Powszechnego (na tacę)

 8. stycznia - na ogrzewanie kościoła i budynków parafialnych (na tacę)

15. stycznia - na funkcjonowanie parafii (na tacę)
15. stycznia - na Caritas Parafii (do puszek)

22. stycznia - na funkcjonowanie parafii (na tacę)

29. stycznia - na funkcjonowanie Seminarium Duchownego i instytucji diecezji (na tacę)