Kancelaria

Czynna:
- poniedziałek, środa: od 17:00 do 18:00
- czwartek: od 8:30 do 10:00
- piątek: od 16:30 do 18:00

Sprawy przedślubne: umówienie terminu - telefoniczne

Sprawy pogrzebowe: także poza w/w godzinami

Proboszcz (rozmowy): piątek od 17:00 do 18:00
- wymagane uzgodnienie terminu np. telefoniczne

Nieczynna:
w dni paschalne, w odpust i w święta państwowe

Porządek Mszy św.
Kancelaria
Kontakt

Grono Dzieci Maryi

 

Zadania

Dzieci Maryi"Matko Boża Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę ...".

Słowa Aktu oddania Matce Bożej wybrzmiewają w naszych świątyniach dnia 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W obecności kapłanów, swoich bliskich oraz wiernych wypowiadają je młodsze i starsze dziewczyny wstępujące w tym dniu do Grona Dzieci Maryi.
Często pozostające w cieniu modnych dziś stowarzyszeń młodzieżowych, gdzieniegdzie wchłonięte przez Ruch Światło - Życie, Wspólnoty Dzieci Maryi stanowią wciąż ważną ofertę formacyjną, typowo dziewczęcą i powstałą z myślą wyłącznie o dziewczętach.

Początki tej formacji, sięgają roku 1835. Wówczas siostra Katarzyna Labuore (zobacz poniżej), ze Zgromadzenia Sióstr św. Wincentego a Paulo, oświadczyła swemu spowiednikowi, że życzeniem Najświętszej Maryi Panny jest, aby młode dziewczęta bardziej niż dotychczas Jej się poświęcały. Powstałe w wyniku tego Stowarzyszenie Dzieci Maryi było drugim z dzieł, jakich za sprawą francuskiej zakonnicy zażądała Maryja podczas objawienia 27 listopada 1830 r. w kaplicy przy ulicy du Bac w Paryżu. Pierwszym było wybicie medalika według wzoru objawionego siostrze Katarzynie. Wkrótce ten medalik (wybity w 1832 r.) za sprawą licznych uzdrowień tak cielesnych, jak i duchowych, zyskał miano cudownego. W ten sposób spełniła się obietnica szczególnej opieki Maryi oraz licznych łask od Boga dla tych, którzy będą czcić, nosić Jej medalik i pobożnie odmawiać zamieszczoną na awersie sekwencję: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy".

Cudowny medalik oraz Stowarzyszenie Dzieci Maryi,objawione i zażądane podczas tej samej wizji, doczekały się połączenia we wspólnej praktyce religijnej. Cudowny medalik stal się, bowiem zewnętrznym znakiem przynależności do Stowarzyszenia Dzieci Maryi. W ten sposób dziewczęta zaskarbiły sobie jakby podwójną opiekę Maryi, bo i Stowarzyszenie obiecała Ona obsypać swymi łaskami.
Uroczyste nałożenie medalika zapewne było i nadal jest głębokim indywidualnym przeżyciem każdej z młodych dziewcząt. Poprzedza je okres przygotowania i swoistej próby, by składany przy tej okazji Akt oddania się Matce Bożej nie był tylko odmawianą formułą, ale szczerym wyznaniem dziewczyny, w pełni świadomej swego wyboru.

Po wojnie na terenie Polski formalnie przestały istnieć Kongregacje Mariańskie. Wspólnoty Dzieci Maryi działały nadal tylko w diecezjach opolskiej i katowickiej, nawiązując do ogólnej tradycji kultu maryjnego. W latach osiemdziesiątych, pod wpływem prężnie rozwijającego się ruchu oazowego, próbowano wypracować alternatywne do oazowych programy działania Wspólnot Dzieci Maryi w parafiach. Przez długie lata wspólnoty działały jedynie w obrębie parafii. Dopiero z czasem wspólnoty zaistniały na zewnątrz w postaci ogólnodiecezjalnych pielgrzymek, rekolekcji wakacyjnych czy formacji dla prowadzących parafialne wspólnoty animatorek. Podjęto próby, po pierwsze: zorganizowanej formacji dziewcząt, po drugie: wyprowadzenia wspólnoty poza mury macierzystych parafii.

KATARZYNA LABOURE
Urodziła się 2 maja 1806 r. w Fain-les-Moutiers (w departamencie Cote-d' Or, Francja), w licznej rodzinie chłopskiej. Nigdy nie uczęszczała do szkoły. Utraciwszy wcześnie matkę, objęła w rodzinnym domu funkcje gospodyni. W ślad za swą starszą siostrą, mimo oporów ojca wstąpiła w r. 1830 do zakonu szarytek. Postulat odbyła w Chatillon-sur-Seine, nowicjat przy ulicy du Bac w Paryżu. Doznała wtedy wielu nadzwyczajnych łask, z których najsłynniejsza była wizja z dnia 27 listopada 1830. Z niej to wywodzi się praktyka Cudownego Medalika. W 1831 r. Katarzyna znalazła się w hospicjum przy ulicy Picpus i tam w ukryciu, nie zdradzając swych wizji nikomu, poza spowiednikiem, dokończyła swego skromnego życia, wypełnionego uciążliwymi posługami około starców. Zmarła 31 grudnia 1876 r. Beatyfikował ją w 1933 r. Pius XI, kanonizował zaś w 1947 r. Pius XII. Dzień jej wspomnienia obchodzono do niedawna 28 listopada, obecnie 31 grudnia.

Drogowskazy Dziecka Maryi

1.Nie opuszcza porannej i wieczornej modlitwy.

2.W Kościele modli się pobożnie, bez rozglądania patrzy na tabernakulum.

3.Jest gorliwą apostołką wśród koleżanek i kolegów.

4.Odznacza się posłuszeństwem wobec rodziców i przełożonych.

5.Jest wzorem dobroci, unika wszelkich sprzeczek i kłótni.

6.Jest aniołem czystości i brzydzi się wszystkim co nieskromne.

7.Stara się być pilną w nauce i religijnych obowiązkach.

8.Jest miłośniczką prawdy i nigdy nie kłamie.

9.Jest pełna radości i życia i stara się ją sprawić całemu otoczeniu.

10.Jest uczynna dla wszystkich i brzydzi się samolubstwem.


Obowiązki Dziecka Maryi

1. Dziecko Maryi żyje w łączności z Bogiem.

2. Bierze czynny udział w Eucharystii.

3. Czci Niepokalaną i pragnie Ją naśladować.

4. Często rozmawia z Bogiem na modlitwie.

5. Pogłębia swoją wiedzę religijną. Uczęszcza na spotkania Dzieci Maryi.

6. Kocha swoją parafię. Aktywnie włącza się w jej życie.

7. Dba o religijną atmosferę w rodzinie.

8. Jest wzorem ucznia.

9. Śpieszy bliźnim z pomocą.

10. Jest apostołem wśród otoczenia.

Akt oddania się Matce Bożej

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest Wolą Twego Syna, i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były zawsze rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.Do tych sprawdzonych form nawiązano w diecezji gliwickiej, gdy duszpasterzem Grona Dzieci Maryi został ks. Piotr Kopiec. Od roku 1998 prowadzone są regularne comiesięczne formacyjno-instruktażowe spotkania świeckich przewodniczek parafialnych wspólnot, a od 2000 roku proponuje się Dzieciom Maryi zupełnie nowy, trójstopniowy program całorocznej pracy w parafiach. Również podczas wakacji, proponuje się dziewczętom w ramach "Wakacji z Bogiem" rekolekcje - według innego za każdym razem programu. Co roku w poszczególnych dekanatach organizowane są Dni Wspólnoty Dzieci Maryi. Raz do roku wszystkie wspólnoty parafialne z całej diecezji spotykają się na pielgrzymce w Rudach Raciborskich, przybywają, by modlić się we wspólnocie około tysiąca młodych dziewcząt.

Działalność

Opiekun: Ks. Gambuś Sebastian tel.: 32  232 58 38    w. 5
Animatorka: Racis Małgorzata

Stan liczbowy Grona Dzieci Maryi: 19 osoób  (stan na: 12.2019 r.)

Zadania:

  • Dziewczęta posługują podczas liturgii Mszy świętej (schola - psalm, pieśni), podczas Triduum Paschalnego, podczas innych uroczystych Mszy św.
  • Uczestniczą podczas nabożeństw ku czci NMP w maju, podczas nabożeństw różańcowych w październiku. Ponadto, podczas wszystkich świąt maryjnych w ciągu roku liturgicznego oraz w pierwsze (maryjne) soboty każdego miesiąca.
  • Przynależą do wspólnoty od klasy trzeciej
  • Zapisy kandydatek do Grona dzieci Maryi: w maju po "białym tygodniu" po 1. Komunii Świętej.

Etapy formacji:

Dziewczęta noszące kokardkę

Dziewczęta noszące medalik na żółtej wstążce

Dziewczęta noszące medalik na różowej wstążce

Dziewczęta noszące medalik na niebieskiej wstążce

Dziewczęta noszące medalik na granatowej wstążce

 W dn. 8.XII. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP dziewczęta odnawiają przyrzeczenia i zmieniają „kolor” wstążki medalika. Ponadto, do grona wstępują kolejne dziewczyny.


Spotkania:
Służą one na: niedzielnej Mszy Św. o godzinie 9:00 (lub 10:30), w Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy, w uroczystościach i świętach maryjnych, pierwszych Sobotach Miesiąca, nabożeństwach różańcowych i maryjnych (w maju).

Spotkania formacyjne: II i IV sobota miesiąca o godzinie 9:00
Dziewczęta są podzielone na dwie grupy.
Pierwsza część spotkania odbywa się wspólnie, a potem następuje podział na grupy:

 

PLAN SŁUŻB DZIECI MARYI - aktualnie na stronie nie jest podany

 

:: wstecz

Abp Józef Michalik

Sobota II tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie dowolne Bł. Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy

ww
ww
Strona przystosowana do przeglądarek: Internet Explorer 8, Firefox 3.5 i wyżej, Opera 10 i wyżej