Kancelaria

Czynna:
- poniedziałek, wtorek, środa: od 17:00 do 18:00
- czwartek: od 8:30 do 9:30
- piątek: od 17:00 do 18:00

Sprawy przedślubne: czwartek: o 19:30
(w wakacje: piątek o 19:30)

Sprawy pogrzebowe: także poza w/w godzinami

Proboszcz (rozmowy): piątek od 17:00 do 18:00
- wymagane uzgodnienie terminu np. telefoniczne

Nieczynna:
w święta państwowe, w dni paschalne i w odpust

Porządek Mszy św.
Kancelaria
Kontakt

Grono Dzieci Maryi

 

Zadania

Dzieci Maryi"Matko Boża Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę ...".

Słowa Aktu oddania Matce Bożej wybrzmiewają w naszych świątyniach dnia 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W obecności kapłanów, swoich bliskich oraz wiernych wypowiadają je młodsze i starsze dziewczyny wstępujące w tym dniu do Grona Dzieci Maryi.
Często pozostające w cieniu modnych dziś stowarzyszeń młodzieżowych, gdzieniegdzie wchłonięte przez Ruch Światło - Życie, Wspólnoty Dzieci Maryi stanowią wciąż ważną ofertę formacyjną, typowo dziewczęcą i powstałą z myślą wyłącznie o dziewczętach.

Początki tej formacji, sięgają roku 1835. Wówczas siostra Katarzyna Labuore (zobacz poniżej), ze Zgromadzenia Sióstr św. Wincentego a Paulo, oświadczyła swemu spowiednikowi, że życzeniem Najświętszej Maryi Panny jest, aby młode dziewczęta bardziej niż dotychczas Jej się poświęcały. Powstałe w wyniku tego Stowarzyszenie Dzieci Maryi było drugim z dzieł, jakich za sprawą francuskiej zakonnicy zażądała Maryja podczas objawienia 27 listopada 1830 r. w kaplicy przy ulicy du Bac w Paryżu. Pierwszym było wybicie medalika według wzoru objawionego siostrze Katarzynie. Wkrótce ten medalik (wybity w 1832 r.) za sprawą licznych uzdrowień tak cielesnych, jak i duchowych, zyskał miano cudownego. W ten sposób spełniła się obietnica szczególnej opieki Maryi oraz licznych łask od Boga dla tych, którzy będą czcić, nosić Jej medalik i pobożnie odmawiać zamieszczoną na awersie sekwencję: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy".

Cudowny medalik oraz Stowarzyszenie Dzieci Maryi,objawione i zażądane podczas tej samej wizji, doczekały się połączenia we wspólnej praktyce religijnej. Cudowny medalik stal się, bowiem zewnętrznym znakiem przynależności do Stowarzyszenia Dzieci Maryi. W ten sposób dziewczęta zaskarbiły sobie jakby podwójną opiekę Maryi, bo i Stowarzyszenie obiecała Ona obsypać swymi łaskami.
Uroczyste nałożenie medalika zapewne było i nadal jest głębokim indywidualnym przeżyciem każdej z młodych dziewcząt. Poprzedza je okres przygotowania i swoistej próby, by składany przy tej okazji Akt oddania się Matce Bożej nie był tylko odmawianą formułą, ale szczerym wyznaniem dziewczyny, w pełni świadomej swego wyboru.

Po wojnie na terenie Polski formalnie przestały istnieć Kongregacje Mariańskie. Wspólnoty Dzieci Maryi działały nadal tylko w diecezjach opolskiej i katowickiej, nawiązując do ogólnej tradycji kultu maryjnego. W latach osiemdziesiątych, pod wpływem prężnie rozwijającego się ruchu oazowego, próbowano wypracować alternatywne do oazowych programy działania Wspólnot Dzieci Maryi w parafiach. Przez długie lata wspólnoty działały jedynie w obrębie parafii. Dopiero z czasem wspólnoty zaistniały na zewnątrz w postaci ogólnodiecezjalnych pielgrzymek, rekolekcji wakacyjnych czy formacji dla prowadzących parafialne wspólnoty animatorek. Podjęto próby, po pierwsze: zorganizowanej formacji dziewcząt, po drugie: wyprowadzenia wspólnoty poza mury macierzystych parafii.

KATARZYNA LABOURE
Urodziła się 2 maja 1806 r. w Fain-les-Moutiers (w departamencie Cote-d' Or, Francja), w licznej rodzinie chłopskiej. Nigdy nie uczęszczała do szkoły. Utraciwszy wcześnie matkę, objęła w rodzinnym domu funkcje gospodyni. W ślad za swą starszą siostrą, mimo oporów ojca wstąpiła w r. 1830 do zakonu szarytek. Postulat odbyła w Chatillon-sur-Seine, nowicjat przy ulicy du Bac w Paryżu. Doznała wtedy wielu nadzwyczajnych łask, z których najsłynniejsza była wizja z dnia 27 listopada 1830. Z niej to wywodzi się praktyka Cudownego Medalika. W 1831 r. Katarzyna znalazła się w hospicjum przy ulicy Picpus i tam w ukryciu, nie zdradzając swych wizji nikomu, poza spowiednikiem, dokończyła swego skromnego życia, wypełnionego uciążliwymi posługami około starców. Zmarła 31 grudnia 1876 r. Beatyfikował ją w 1933 r. Pius XI, kanonizował zaś w 1947 r. Pius XII. Dzień jej wspomnienia obchodzono do niedawna 28 listopada, obecnie 31 grudnia.

Drogowskazy Dziecka Maryi

1.Nie opuszcza porannej i wieczornej modlitwy.

2.W Kościele modli się pobożnie, bez rozglądania patrzy na tabernakulum.

3.Jest gorliwą apostołką wśród koleżanek i kolegów.

4.Odznacza się posłuszeństwem wobec rodziców i przełożonych.

5.Jest wzorem dobroci, unika wszelkich sprzeczek i kłótni.

6.Jest aniołem czystości i brzydzi się wszystkim co nieskromne.

7.Stara się być pilną w nauce i religijnych obowiązkach.

8.Jest miłośniczką prawdy i nigdy nie kłamie.

9.Jest pełna radości i życia i stara się ją sprawić całemu otoczeniu.

10.Jest uczynna dla wszystkich i brzydzi się samolubstwem.


Obowiązki Dziecka Maryi

1. Dziecko Maryi żyje w łączności z Bogiem.

2. Bierze czynny udział w Eucharystii.

3. Czci Niepokalaną i pragnie Ją naśladować.

4. Często rozmawia z Bogiem na modlitwie.

5. Pogłębia swoją wiedzę religijną. Uczęszcza na spotkania Dzieci Maryi.

6. Kocha swoją parafię. Aktywnie włącza się w jej życie.

7. Dba o religijną atmosferę w rodzinie.

8. Jest wzorem ucznia.

9. Śpieszy bliźnim z pomocą.

10. Jest apostołem wśród otoczenia.

Akt oddania się Matce Bożej

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest Wolą Twego Syna, i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były zawsze rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.Do tych sprawdzonych form nawiązano w diecezji gliwickiej, gdy duszpasterzem Grona Dzieci Maryi został ks. Piotr Kopiec. Od roku 1998 prowadzone są regularne comiesięczne formacyjno-instruktażowe spotkania świeckich przewodniczek parafialnych wspólnot, a od 2000 roku proponuje się Dzieciom Maryi zupełnie nowy, trójstopniowy program całorocznej pracy w parafiach. Również podczas wakacji, proponuje się dziewczętom w ramach "Wakacji z Bogiem" rekolekcje - według innego za każdym razem programu. Co roku w poszczególnych dekanatach organizowane są Dni Wspólnoty Dzieci Maryi. Raz do roku wszystkie wspólnoty parafialne z całej diecezji spotykają się na pielgrzymce w Rudach Raciborskich, przybywają, by modlić się we wspólnocie około tysiąca młodych dziewcząt.

Działalność

Opiekun: Ks. Gambuś Sebastian tel.: 32  232 58 38    w. 25
Moderatorka: Popielarczyk Agata; animatorka: Gwadera Anna

Stan liczbowy Grona Dzieci Maryi: 29 osoby + osoby po szkole średniej  (stan na: 12.2016 r.)

Zadania:

  • Dziewczęta posługują podczas liturgii Mszy świętej (schola - psalm, pieśni), podczas Triduum Paschalnego, podczas innych uroczystych Mszy św.
  • Uczestniczą podczas nabożeństw ku czci NMP w maju, podczas nabożeństw różańcowych w październiku. Ponadto, podczas wszystkich świąt maryjnych w ciągu roku liturgicznego oraz w pierwsze (maryjne) soboty każdego miesiąca.
  • Przynależą do wspólnoty od klasy trzeciej
  • Zapisy kandydatek do Grona dzieci Maryi: w maju po "białym tygodniu" po 1. Komunii Świętej.

Etapy formacji:

Dziewczęta noszące kokardkę

Dziewczęta noszące medalik na żółtej wstążce

Dziewczęta noszące medalik na różowej wstążce

Dziewczęta noszące medalik na niebieskiej wstążce

Dziewczęta noszące medalik na granatowej wstążce

 W dn. 8.XII. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP dziewczęta odnawiają przyrzeczenia i zmieniają „kolor” medalika. Ponadto, do grona wstępują kolejne dziewczyny.


Spotkania:
Służą one na: niedzielnej Mszy Św. o godzinie 9:00 (lub 10:30), w Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy, w uroczystościach i świętach maryjnych, pierwszych Sobotach Miesiąca, nabożeństwach różańcowych i maryjnych (w maju).

Spotkania formacyjne: II i IV sobota miesiąca o godzinie 9:00
Dziewczęta są podzielone na dwie grupy. Jest również utworzona grupa III  - są to absolwentki szkół średnich.
Pierwsza część spotkania odbywa się wspólnie, a potem następuje podział na grupy:

 

PLAN SŁUŻB DZIECI MARYI - aktualnie na stronie nie jest podany

 

:: wstecz

Harold S. Kushner, Komu potrzebny jest Bóg?

Czwartek XXIX tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie dowolne Świętych męczenników Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues'a oraz Towarzyszy, św. Pawła od Krzyża

ww
ww
Strona przystosowana do przeglądarek: Internet Explorer 8, Firefox 3.5 i wyżej, Opera 10 i wyżej