4 – 11 czerwca

TRÓJCY  PRZENAJŚWIĘTSZEJ
4 – 11 czerwca 2023 r. P.

W  PARAFII:

 • Wraz z uroczystością Trójcy Świętej, kończy się tzw. okres przyjęcia Komunii Św. wielkanocnej.
 • Składamy podziękowanie za dary pieniężne złożone na funkcjonowanie oraz na inwestycje, w tym na organy, dla naszej parafii i świątyni; ponadto, wyrażamy wdzięczność za zaangażowanie w pracach.
 • Składany do puszek dar pieniężny jest przeznaczony na budowę świątyni pw. Opatrzności Bożej w Warszawie; darczyńcom wyrażamy wdzięczność.
 • Spotkania grup apostolskich i diakonii Caritas odbędą się w tym tygodniu.
 • Spotkanie (inauguracyjne) dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych, tego rocznika i z poprzednich lat, mające na celu pogłębienie życia wiary i więzi małżeńskich i rodzinnych odbędzie się w poniedziałek o godz. 19:45.
 • Prosimy o przyniesienie kwiatów do ołtarzy i płatków kwiatowych na procesję Bożego Ciała (przynosimy je do wtorku wieczora).
 • Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej będziemy obchodzić w czwartek; Msza św. w środę wieczorem – będzie z uroczystości. Porządek Mszy św. jest niedzielny, z wyjątkiem – nie będzie Mszy św. o godz. 9:00. Eucharystia wraz z procesją eucharystyczną będzie sprawowana o godz. 7:30; parafian, prosimy o udekorowanie swoich domów (okien); zapraszamy do udziału w procesji dzieci pierwszokomunijne; a dzieci do klasy drugiej włącznie zapraszamy do sypania kwiatków.
 • Na nabożeństwa i procesje eucharystyczne, zapraszamy od piątku do następnego czwartku o godz. 18:00; zapraszamy także dzieci sypiące kwiatki oraz pierwszokomunijne.
 • Ks. biskup, dla osób przebywających na terenie naszej diecezji, na piątek udziela dyspensy od obowiązku wstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych.
 • Ks. Paweł udzieli błogosławieństwa prymicyjnego w przyszłą niedzielę.

POZA  PARAFIĄ:

 • Diecezjalny Pre-Festiwal Życia odbędzie się w kościele w Rachowicach od 25. do 28. czerwca; zapraszamy ludzi młodych od klasy szóstej do osób kończących w tym roku 25. rok życia. 
 • Duszpasterstwo Rodzin zaprasza do rozpoczęcia nauki w Diecezjalnym Studium Życia Rodzinnego; szczegóły – w gablocie i na stronie internetowej duszpasterstwa.

28 maja – 4 czerwca

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
28 maja – 4 czerwca 2023 r. P.

W  PARAFII:

 • Nieszpory do Ducha Świętego będą odprawione dzisiaj o godz. 18:00.
 • Nasze święto patronalne, tj. odpust będziemy obchodzić w poniedziałek; Msza św. w tym dniu będzie celebrowana o godz. 7:00, 8:00, 9:30, 17:00 i „suma” o 18:30; Nieszpory Maryjne będą odprawione o godz. 18:00; W tym dniu w naszej parafii można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 • Punkt diakonii Caritas i kancelaria w poniedziałek nie będą czynne.
 • Święto Nawiedzenia NMP będziemy obchodzić w środę.
 • Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa będą odprawiane w miesiącu czerwcu o godz. 18:00.
 • Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana będziemy obchodzić w czwartek.
 • Dzieci, w dniu ich święta, otoczymy modlitwą w czwartek. 
 • Pierwszy piątek i sobotę będziemy obchodzić w tym tygodniu.
 • Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną odbędą się w piątek i sobotę; chorych odwiedzi neoprezbiter Paweł; chorzy, których ks. Paweł odwiedzi w piątek będą powiadomieni telefonicznie.
 • Msza św. dla seniorów i chorych z udzielaniem błogosławieństwa „lurdzkiego” będzie sprawowana w sobotę o godz. 9:00; następnie odbędzie się spotkanie w kawiarence.
 • Zbiórka pieniężna w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na inwestycje parafialne, a do puszek na budowę świątyni Opatrzności Bożej.

POZA  PARAFIĄ:

 • Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza w środę na prelekcję pt.: "Jan Paweł II we współczesnej sztuce".
 • Powołaniowy dzień skupienia dla mężczyzn w wieku od 18. do 35. roku życia, rozeznających powołanie do kapłaństwa, odbędzie się w sobotę w seminarium duchownym w Opolu; szczegóły i zapisy – w internecie.
   

21– 28 maja

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
21 – 28 maja 2023 r. P.

W  PARAFII:

 • Zbiórka pieniężna do puszek jest przeznaczona na potrzeby Caritas naszej parafii; darczyńcom wyrażamy wdzięczność za okazaną ofiarność.
 • Nieszpory świąteczne będą odprawione dzisiaj o godz. 18:00.
 • W Nowennie do Ducha Świętego uczestniczymy podczas nabożeństw maryjnych.
 • Okazja do sakramentu pokuty i pojednania przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego i naszym odpustem będzie w dni powszednie przed każdą Mszą św. oraz w sobotę od godz. 17:30.
 • Krąg Biblijny odbędzie się w środę.
 • Nasze matki, w dniu ich święta, otoczymy modlitwą indywidualną oraz udziałem w nabożeństwie i we Mszy św. w piątek.
 • Święcenia prezbiteratu, w tym naszego parafianina diakona Pawła, odbędą się w sobotę w katedrze o godz. 10:00; zachęcamy do modlitwy w intencji kandydatów do święceń kapłańskich.
 • Czuwanie przed Uroczystością Zesłania Ducha Św. odbędzie się w naszym kościele, w  sobotę od godz. 20:00; Eucharystia – o godz. 21:30.
 • Msza św. prymicyjna ks. Pawła będzie celebrowana w przyszłą niedzielę o godz. 12:00.

POZA  PARAFIĄ:

 • Bp Sławomir zaprasza ludzi młodych na czuwanie modlitewne przed święceniami prezbiteratu, które odbędzie się w piątek o godz. 19:30 w kościele pw. św. Alberta Wielkiego (parafia św. Michała).
 • Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium w Piekarach Śląskich odbędzie się w przyszłą niedzielę.