27 listopada – 4 grudnia

I  NIEDZIELA  ADWENTU
27 listopada – 4 grudnia 2022 r. P.

W  PARAFII:

 • Adwent to czas m. in. na uczestnictwo we Mszy św. także w dni powszednie, na intensywniejszą modlitwę, na czytanie Pisma św. i lektury religijnej (także poprzez internet); ponadto, czas na szczególną pracę nad sobą, większą troskę o więzi małżeńskie i rodzinne oraz na czyny miłosierdzia wobec bliźnich.
 • Wieńce adwentowe można nabyć przy wyjściu z kościoła.
 • Pobłogosławione opłatki wigilijne są do nabycia przy wyjściu z kościoła i w zakrystii; złożony przy tej okazji dar pieniężny jest przeznaczony na pokrycie kosztów inwestycyjnych parafii; informujemy, że parafia nikogo nie upoważnia do sprzedaży opłatków po domach.
 • Msza św. w dni powszednie będzie sprawowana w dolnym kościele.
 • Na Mszę św. „roratnią” zapraszamy od poniedziałku do czwartku o godz. 17:30, a samych dorosłych w piątki o godz. 18:30.
 • Żywność (w tym m. in. wędliny, olej, makaron, kaszę, konserwy mięsne i rybne) o dłuższym terminie do spożycia, z przeznaczeniem dla osób biednych, można składać do kosza wystawionego przy zakrystii.
 • Krąg Biblijny odbędzie się w środę.
 • Prosimy parafian o wymycie okien górnego i dolnego kościoła w czwartek od godz. 8:00.
 • Dni Eucharystyczne – pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca, będziemy obchodzić w tym tygodniu.
 • Zbiórka pieniężna w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na inwestycje parafialne, a do puszek – na pomoc dla Kościoła Katolickiego na Wschodzie.
 • Świece „Caritas” będą do nabycia od przyszłej niedzieli.
 • Parafian, którzy od niedawna zamieszkują w blokach przy ul. Kormoranów 4 A i B, ponadto przy ul. Biegusa 67 A i B oraz 72, 74, 76 – prosimy o przekazanie informacji, czy życzą sobie wizyty duszpasterskiej tzw. kolędy.

POZA  PARAFIĄ:

 • Zapraszamy na cykl rozważań internetowych Szkoły Słowa Bożego pt. „Młodzi na ołtarze”.
 • Rekolekcje dla Pracowników Służby Zdrowia odbędą się w kaplicy w Centrum Rehabilitacji REPTY w Tarnowskich Górach.
 • Dzień skupienia dla wdów i wdowców odbędzie się w sobotę o godz. 10:00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św.
 • Zachęcamy do wsparcia projektu realizowanego przez grupę uczennic V LO w Gliwicach, którego celem jest stworzenie pomieszczenia do wypoczynku w DPS na Sikorniku; szczegóły – na plakacie.
 • Jarmark świąteczny odbywa się w przy sanktuarium w Rudach.

20 – 27 listopada

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
20 – 27  listopada  2022 r. P.

W  PARAFII:

 • Składany do puszek dar pieniężny jest przeznaczony na cele charytatywne naszej parafii; darczyńcom wyrażamy naszą wdzięczność.
 • Dzisiaj podczas nieszporów można zyskać odpust zupełny przy okazji publicznego odmówienia „Aktu poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi”.
 • Pobłogosławione opłatki wigilijne są do nabycia w zakrystii i kancelarii; a od przyszłej niedzieli – w świątyni; informujemy, że parafia nasza nikogo nie upoważnia do rozprowadzania opłatków po domach.
 • Krąg Biblijny odbędzie się w środę.
 • Msza św. w intencji chórzystów będzie sprawowana w czwartek o godz. 18:30.
 • Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną odbędą się w sobotę.
 • Rok liturgiczny zakończy się w sobotę.
 • Wieńce adwentowe poświęcimy w przyszłą niedzielę po każdej Mszy św.; sprzedaż wieńców odbywa się przy wyjściu z kościoła.

POZA  PARAFIĄ:

 • Episkopat Polski wydał komunikat o działaniu papieża św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego małoletnich przez niektórych duchownych.
 • Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu o formach pomocy świadczonej przez Caritas Polska w związku z wojną w Ukrainie; link dostępu do filmu na kanale You Tube znajduje się na głównej stronie internetowej Diecezji Opolskiej – lub bezpośrednio tutaj: Caritas Polska – Pomoc dla Ukrainy.
   

13 – 20 listopada

29. ROCZNICA  POŚWIĘCENIA  ŚWIĄTYNI
13 – 20 listopada 2022 r. P.

W  PARAFII:

 • Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Ubogich.
 • Składany do puszek dar pieniężny jest przeznaczony na działalność dla katolickiej organizacji „Kościół w Potrzebie”, która tym razem niesie pomoc dla Ukrainy; darczyńcom wyrażamy naszą wdzięczność.
 • Różaniec „Fatimski” będzie rozważany dzisiaj o godz. 17:45.
 • Pobłogosławione opłatki wigilijne są do nabycia w zakrystii i w kancelarii parafialnej.
 • Adoracja w kaplicy zewnętrznej ustaje do wiosny przyszłego roku; dwa przedsionki świątyni pozostają nadal otwarte.
 • Uczniowie klas ósmych i młodzież przystąpią do sakramentu pokuty i pojednania w czwartek o godz. 17:50.
 • Eucharystia i nabożeństwo wraz z modlitwą o uzdrowienie będą sprawowane w czwartek o godz. 18:30 w naszym kościele.
 • Zbiórka pieniężna do puszek w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na cele charytatywne naszej parafii.

POZA  PARAFIĄ:

 • Diecezjalne spotkanie młodzieży odbędzie się w przyszłą niedzielę w katedrze; rozpoczęcie Eucharystii – o godz. 14:30; po Mszy św. – spotkanie w Centrum Edukacyjnym przy katedrze.