Czerwiec

WYBRANE  WAŻNIEJSZE  WYDARZENIA  PARAFIALNE

Msza św. i nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie - 21. czerwca o 18:30

Maj

WYBRANE WAŻNIEJSZE WYDARZENIA PARAFIALNE

MSZA  ŚW. (z kazaniem - o częściach liturgii Mszy św.)   +  ADORACJA  NAJŚWIETSZEGO   SAKRAMENTU – DLA  WSZYSTKICH
czwartki: 2., 9., 16. maja
-  godz. 18:30 i 19:15

Msza św. rodzinna (Kongres Eucharystyczny) - 12. maja o godz. 10:30; następnie - spotkanie w auli, z udziałem bpa Sławomira Odera, oraz eucharystyczne uwielbienie w kościele

Msza św. i nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie - w naszym kościele, w maju nie odbędzie się; czuwanie naszej i innych wspólnot Odnowy w Duchu św. odbędzie się - w parafii Chrystusa Króla dn. 18. maja

1. Komunia św. dzieci - 19. maja o 9:00

Święto Patronalne naszej parafii (Odpust) - 20. maja: Msza św. o: 7:00, 8:00, 9:30, 17:00 i główna ("suma") - o 18:30; Nieszpory Maryjne - o 18:00

Bierzmowanie młodzieży (sakramentu udzieli bp Sławomir) - 23. maja o 18:30

20. rocznica powstania wspólnoty Odnowy w Duchu Św. - 25. maja o 13:00

Zakończenie Kongresu Eucharystycznego - 30. maja, w Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa.