Pierwszy Sakrament Pokuty i Pojednania dzieci
17. / 24. kwietnia 2021 r. - godz. 16:30 

Pierwsza Komunia Święta dzieci
16.; 23.; 30.  maja 2021 r. - godz. 9:00 

Święto patronalne (odpust) ku czci NMP Matki Kościoła
24. maja 2021 r. - Msza św. główna ("suma") o godz. 18:30

Bierzmowanie młodzieży
czerwiec (?) lub wrzesień 2021 r.

Rocznica pierwszej Komunii Świętej dzieci
wrzesień 2021 r. (?)

Rekolekcje parafialne
26. - 29. września 2021 r. (Ks. J. Czenczek)

Rocznica poświęcenia świątyni
14. listopada 2021 r. - Msza św. "suma" o godz. 9:00


Św. Konrada z Parzham, zakonnika - naszego współpatrona (jego relikwia jest umieszczona w głównym ołtarzu)
21. kwietnia

Wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu
29. maja


Pierwsza Komunia Święta dzieci
15. maja 2022 r. o godz. 9:00
21. maja 2023 r. o godz. 9:00