Nauczyciele lekcji religii - katecheci

NAUCZYCIELE  LEKCJI  RELIGII  -  KATECHECI
nauczający w szkołach i przedszkolach na terenie naszej parafii i w naszej społeczności

ROK  2023/24

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5: Liceum Ogólnokształcące nr 8; Szkoła Podstawowa nr 30; Przedszkole Miejskie nr 41

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15: Szkoła Podstawowa nr 41; Przedszkole Miejskie nr 29

INFO: z powodu  braku kadry do nauczania - czasowo nie odbywają sie lekcje relgii w Przedszkolu nr 29 i w Przedszkolu 41 w klasach zerowych.

W  ROKU  SZKOLNYM - 2023/24:

Albrecht Krzysztof - ZSO nr 5

Ciosk Irena - ZSP nr 15

Ks. Grajczyk Rafał - ZSO NR 5

Kozaczka Włodzimierz - ZSP nr 15

Mączyński Krzysztof - ZSO NR 5

 

wstecz