Medytuję słowo Boże i modlę się nim ...

Zajmij się słowem Bożym, a wtedy Ono zajmie się tobą! To nie ty czytasz Biblię, to Bóg czyta ją tobie.

„Biblii  nie  powinno  się  czytać,  tylko  ją  przeżywać” (Roman Brandstaetter).

JAK  CZYTAĆ,  MEDYTOWAĆ  BIBLIĘ?  JAK  MODLIĆ  SIĘ  SŁOWEM  BOŻYM ?
Osiem kroków - refleksji i modlitwy wokół słowa Bożego:

 • WYBIERZ dowolny fragment w Biblii (zacznij od Nowego Testamentu) jeden akapit (kilka wersów), wyrywkowo lub po kolei; na początku możesz wybrać (np. Ewangelię wg św. Łukasza, potem listy św. Jana, Piotra, Jakuba, Judy, pozostałe Ewangelie, listy św. Pawła Ef, Kol,…); i czytaj jak najczęściej, przynajmniej raz w tygodniu!
 • WYCISZ SIĘ I MÓDL SIĘ zanim rozpoczniesz czytanie, np. „Boże, Duchu Św., dopomóż mi otworzyć się na Słowo Pana Jezusa, usłyszeć Jego głos, zrozumieć i przyjąć Go oraz wykonać to, co do mnie mówisz…”
 • CZYTAJ uważnie wybrany przez siebie fragment tekstu; czytaj, jeśli trzeba, kilkakrotnie
 • PRZECZYTAJ uważnie objaśnienia do tekstu: przypisy, nieznane słowa lub terminy np. w słowniku, w skorowidzu doktrynalnym (zwykle znajdują się na końcu egzemplarza)
 • SPRÓBUJ ODPOWIEDZIEĆ na następujące pytania:
  Jaka jest główna postać (lub postaci) w tym tekście?
  Czego się mogę dowiedzieć dzisiaj o Bogu, o sobie, o innych … ?
  Jaki znajdę tutaj dobry przykład do naśladowania, czy też zły do wystrzegania się go?
  Jakie jest główne przesłanie Boga, jakie jest wezwanie słowa Bożego skierowane do ciebie?
  Który wiersz tekstu jest najważniejszy – „złoty”?
 • PODKREŚL (ołówkiem w tekście, czy na jego marginesie lub wypisz w swoim notatniku) najważniejszy wiersz, przesłanie przez Boga skierowane do ciebie; zanotuj sobie jeszcze jakieś myśli, wskazania, pytania …
 • POMYŚL o tym, co przeczytałeś – medytuj; najpierw bardziej słuchaj Boga, niż mów; nie chciej od razu wszystko zrozumieć (lepsze zrozumienie nastąpi z czasem); przez samo obcowanie ze słowem Boga już On ciebie ubogaca, uświęca
 • UCZYŃ z przeczytanego tekstu i „swoich” przemyśleń osobistą modlitwę skierowaną do Niego; zwracaj się do Boga spontanicznie, używając tych słów, które przeczytałeś w Piśmie św., możesz dołączyć modlitwę psalmem; zakończ ją, np. aktem strzelistym.

Oprac. autorskie: ks. B. M.

Galeria zdjęć

wstecz